Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo xứ Chính Tòa: Sa mạc Huấn luyện Horeb 9 năm 2024

“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21) là chủ đề sa mạc huấn luyện Horeb 2024 dành cho các bạn Giáo lý viên, Huynh trưởng, Dự trưởng và lớp Hiệp Thông 7-8, được diễn ra từ ngày 5-7/ 7/ 2024. Nhằm tạo thêm phần hấp dẫn và tập cho các em có thể thích nghi với nhiều môi trường ...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B          Kính thưa anh chị em, trước khi sai các tông đồ lên đường đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã chỉ thị rằng: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12