Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

/ 209 / Nghi thức Công Giáo
I - CHUẨN BỊ TÂM HỒN Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể xét mình một cách tốt đẹp. Trong tâm tình cầu nguyện, hãy xem xét lại tất cả những hành vi của mình dưới ánh sáng của Mười Điều Răn và gương Chúa Kitô. Những câu hỏi dưới đây nhằm gợi ý và trợ giúp thực hiện một việc xét mình cẩn trọng. Hãy xưng thú với linh mục một cách cụ thể những tội mà mình ...
Đọc tiếp

Nghi Thức Thánh Lễ

/ 224 / Nghi thức Công Giáo
Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002 Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005 (Giáo Hội Việt Nam thi hành từ lễ Chúa Phục Sinh ngày 16-04-2006) A. Nghi Thức Ðầu Lễ Ca Nhập Lễ Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ. Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn thờ, rồi linh mục ...
Đọc tiếp

Nghi thức hái lộc thánh 2017

/ 182 / Nghi thức Công Giáo
Xin kính gửi quý cha Nghi thức hái lộc thánh 2017: (xin bấm vào đường dẫn bên dưới để tải về) /Image/Picture/tu-lieu/NGHI%20THUC%20HAI%20LOC%20THANH%202017%20A4.pdf ...
Đọc tiếp