NGHI THỨC NHẬN CHỨC CỦA LINH MỤC TÂN QUẢN XỨ TRONG THÁNH LỄ

01/03/2018
3310
(Trích sách Các Nghi Thức Giám Mục)
 
A. NGHI THỨC NhẬp LỄ

01. Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ như thường lệ, đang lúc ca đoàn hát ca nhập lễ. Nên rước Sách Tin Mừng và đặt trên bàn thờ để Linh mục Tân Quản xứ sẽ đặt tay trên sách khi tuyên xưng đức tin và thề trung thành.

02. Đức Giám mục (ĐGM) hoặc linh mục đại diện ĐGM chủ sự làm dấu thánh giá và chào chúc cộng đoàn, bắt đầu thánh lễ như thường lệ. Sau đó cộng đoàn an tọa nghe công bố Văn Thư Bổ Nhiệm.
 
1. Cha quản hạt (hoặc lm được chỉ định) đọc Văn Thư Bổ Nhiệm Linh mục Tân Quản xứ

03. Đọc xong Văn Thư Bổ Nhiệm, cộng đoàn đứng. Linh mục Tân Quản xứ đến trước Bàn thờ, quỳ gối tuyên xưng Đức tin và đọc lời thề khi thi hành chức năng quản xứ (đến lời thề trung thành, Linh mục Tân Quản xứ vừa đọc và đặt tay phải lên Sách Tin Mừng).
 
2. Tuyên Xưng Đức Tin

04. Linh mục Tân Quản xứ tuyên xưng Đức tin theo mẫu sau đây:
Tôi là linh mục ...........................................................................................................
Với Đức tin kiên trung, tôi tin nhận và tuyên xưng hết mọi điều và từng điều một, gồm trong kinh Tin Kính, nghĩa là:
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha; nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con; Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong Lời Thiên Chúa đã ghi chép trong Kinh Thánh hoặc nội hàm trong Thánh Truyền, mà qua mọi phán quyết long trọng, hoặc qua giáo huấn phổ quát thông thường, Giáo Hội tuyên bố như những tín điều Thiên Chúa mạc khải buộc phải tin.

Tôi cũng vâng phục và tuân giữ vững vàng tất cả mọi điều, và từng điều liên can đến giáo thuyết đức tin và luân lý mà Giáo Hội truyền dạy cách định tín. Hơn nữa, với lòng kính phục trong ý chí cũng như trong tư tưởng, tôi tin nhận những giáo thuyết mà Đức Giáo Hoàng Rôma hoặc Giám mục đoàn truyền dạy, khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức, mặc dù không chủ trương công bố một hành vi định tín.
 
BẢN TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH

(Trường hợp không lặp lại Lời Tuyên Hứa Khi Chịu Chức Linh Mục
trước mặt ĐGM chủ sự, thì đọc như sau)

 
Khi lãnh nhận sứ vụ Hội thánh trao phó, tôi hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo, bằng lời nói và việc làm của tôi.
Khi chu toàn nhiệm vụ uỷ thác cho tôi nhân danh Giáo Hội, tôi hứa sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế, tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại.
Tôi sẽ tuân hành, cổ võ kỷ luật chung của Giáo Hội toàn cầu và sẽ tuân thủ tất cả luật lệ của Giáo Hội, nhất là những điều được ghi trong Bộ Giáo Luật.
Trong tinh thần vâng phục Kitô hữu, tôi sẽ tuân theo những điều các vị chủ chăn khả kính công bố, với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin, hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo Giáo Hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận, để công việc tông đồ được thực hiện, nhân danh và do uỷ nhiệm của Giáo Hội, trong sự hiệp thông với Giáo Hội.
Amen.
 
05. Bỏ nghi thức sám hối đầu lễ, ĐGM hoặc linh mục đại diện ĐGM xướng Kinh Vinh Danh. Đọc lời nguyện Nhập lễ theo ngày hay theo mùa Phụng vụ.
 
B. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

06. Bài đọc I; Đáp ca; Bài đọc II; Tung hô trước Phúc Âm; Linh mục Tân Quản xứ công bố Tin Mừng. Sau bài giảng... (Linh mục Tân Quản xứ ra trước bàn thờ... Nếu không ra thì có thể bỏ qua các mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 sau đây) tiếp tục phần Lời nguyện Tín Hữu.
 
3. Lặp lại Lời Tuyên Hứa Khi Chịu Chức Linh Mục

ĐGM: Cha thân mến, trước mặt giáo dân được trao phó cho Cha chăm sóc, Cha hãy lập lại sự quyết định mà Cha đã tuyên bố ngày chịu chức. Cha có muốn luôn chu toàn nhiệm vụ của Cha là cộng tác viên trung tín của hàng Giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa, theo sự hướng dẫn của Thánh Thần không?

Lm. Tân Quản xứ: Thưa con muốn.

ĐGM: Cha có muốn sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa giáo dân theo truyền thống của Hội Thánh không ?

Lm. Tân Quản xứ: Thưa con muốn.

ĐGM: Cha có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan phận sự phục vụ Lời Chúa, là rao giảng Phúc Âm và trình bày Đức Tin Công Giáo không ?

Lm. Tân Quản xứ: Thưa con muốn.

ĐGM: Cha có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và Cha có muốn cùng Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?

Lm. Tân Quản xứ: Thưa, nhờ ơn Chúa giúp con muốn.

ĐGM: Cha có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các Đấng kế vị cha không?

Lm. Tân Quản xứ: Con xin hứa.

ĐGM: Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi Cha.

07. Nghi thức diễn nghĩa.

ĐGM đưa Linh mục Tân Quản xứ đến giới thiệu từng nơi theo thứ tự được sắp xếp trong nhà thờ:
 
4. Trao Ghế chủ sự

ĐGM: Ghế chủ tọa nói lên nhiệm vụ đứng đầu cộng đoàn phụng vụ và điều khiển việc cầu nguyện của Dân thánh. Dưới sự hướng dẫn của cha, xin cho cộng đoàn dân Chúa được luôn “bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa”.
 
5. Trao Giếng rửa tội

08. Nếu có giếng rửa tội, thì ĐGM nói:
Giếng rửa tội là nơi Giáo Hội đón nhận và sinh thêm nhiều con cái, xin cha quan tâm đến các gia đình và việc huấn giáo, để các tín hữu ngày càng lớn mạnh trong đức tin, được tháp nhập vào Hội Thánh, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay.

6. Trao Tòa Giải tội

09. Tại Tòa Giải Tội, ĐGM trao dây Stola tím cho linh mục tân quản xứ và nói:
Là thừa tác viên của lòng Chúa thương xót, xin cha luôn mở lòng sẵn sàng đón tiếp các hối nhân chạy đến Tòa Giải tội, “cho người tín hữu tìm được sự thông cảm, khuyên nhủ và an ủi, cho họ cảm thấy họ được Chúa yêu thương và thông cảm, và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa Thương Xót, bên cạnh sự Hiện Diện thật của Chúa trong bí tích Thánh Thể”.

7. Trao dây chuông 

10. Tại tháp chuông, ĐGM nói:
Xin cha kéo lên tiếng chuông, kêu mời các tín hữu quy tụ để lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và cùng chia sẻ các sinh hoạt của cộng đoàn trong đời sống thường ngày. Nếu tiện Linh mục Tân quản xứ có thể kéo lên hồi chuông.
 
8. Mở cửa Nhà Tạm

12. Về lại cung thánh, ĐGM mời Linh mục Tân quản xứ mở cửa Nhà Tạm và xông hương Mình Thánh Chúa. ĐGM nói: Linh mục là con người cầu nguyện và bí tích Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ vụ của Hội Thánh”, xin cha mở cửa Nhà Tạm để cùng với dân Chúa thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện đầy yêu thương, luôn mời gọi các tín hữu đến đón nhận niềm vui và ân sủng của Đấng đã yêu thương các môn đệ cho đến cùng và đã trao ban chính mình làm lương thực mang lại sự sống. (Ca đoàn có thể hát vắn tắt bài hát về Mình Thánh Chúa).
 
9. Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn yêu thương Dân Người và ban cho họ các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn nài xin, chúng ta dâng lên Người các ý nguyện của chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh, Hiền Thê của Đức Kitô luôn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để Hội Thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiệp nhất. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa đoái thương đến Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Cha Tôma Giám mục giáo phận chúng ta. Xin Người thương che chở và ban cho các ngài muôn hồng ân, để các ngài hướng dẫn đoàn chiên được Chúa trao phó. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo xứ chúng ta hôm nay hân hoan đón nhận cha xứ mới. Xin Chúa liên kết cộng đoàn chúng ta trong tình yêu và sự hiệp nhất của những con cái Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho cha…, cha xứ mới của chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho Ngài muôn phúc lộc, để Ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa trao phó trong cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa nhận lời chúng con.
 
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin đoái thương nhận lời Dân Chúa khẩn cầu, và ban cho họ lãnh nhận các ân huệ mà họ hằng tin tưởng nài van. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
C. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

13. Dâng của lễ và phụng vụ Thánh Thể như thường lệ. Đến phần trao bình an, đại diện cộng đoàn giáo xứ có thể đến trước cung thánh để Linh mục Tân Quản xứ trao bình an. Linh mục Tân quản xứ ra trước cung thánh có thể bắt tay họ.
 
D. NGHI THỨC KẾT THÚC

14. Lời nguyện hiệp lễ xong, vị đại diện giáo xứ chúc mừng và tặng hoa Cha xứ mới. Linh mục Tân Quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn.

15. ĐGM hoặc linh mục đại diện chủ sự ban Phép Lành cuối Lễ và phó tế giải tán cộng đoàn.
 
Lm. Giuse Trần Thiện Tĩnh
Ban Phụng Tự Giáo Phận Bùi Chu

(Nguồn: gpbuichu.org)