Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo họ Mía – Gx. Quần Ngọc:  Thánh Lễ Tạ Ơn – Làm Phép và Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Ngôi Thánh Đường Giáo Họ

“…mượn lời tạ ơn của Đức Mẹ để chúng ta tạ ơn Chúa đã thương cho chúng ta có ngôi nhà thờ này. Tạ ơn Chúa vì đã đến, ở đây và ở cùng chúng ta…” Trên đây là tâm tình của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn - đặt viên đá đầu tiên xây ...
MẾN YÊU HẰNG NGÀY (02-03-2024, Thứ 7 Tuần II MC)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY (02-03-2024, Thứ 7 Tuần II MC)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY - CAN ĐẢM TRỞ VỀ Thứ 7, ngày 02-03-2024 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đức Giê-su mới ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12