Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo xứ Liên Hải: Kết Thúc Tuần Chầu Tôn Vinh Thánh Thể

“Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc, chúng ta cần dừng lại để xác định mình là ai trong xã hội đầy những cám dỗ này? Mình là ai trong đoàn chiên của Chúa? Và mình là ai trong tình yêu của Ngài?” Đó là những gợi ý chia sẻ của cha Antôn Phạm Văn Châu, chính xứ Liên Nghĩa, trong thánh lễ bế mạc ...
Chốn trở về bình yên

Chốn trở về bình yên

ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên Người ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để trở về. Trong bất kỳ xã hội nào, nhất là xã hội phát triển ngày nay, chúng ta có rất nhiều nơi để đến, vì mục đích công việc, để giải trí, giao lưu và gặp gỡ, nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là gia đình. Gia đình là ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12