Giáo Phận Thanh Hóa

Lời cầu nguyện thống hối của Đavít: Thánh Vịnh 51

Lời cầu nguyện thống hối của Đavít: Thánh Vịnh 51

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh ...

Tư Liệu Thánh Kinh: Lịch sử Do Thái

Lịch Sử Ít-ra-en Vùng Cận Đông, trước năm 3,000 trước CN, có hai trung tâm văn minh rất tách biệt nhau. Mỗi nền văn minh đều có văn hóa, tay nghề và hệ thống chữ viết riêng. Một ở vùng Lưỡng Hà, tức vùng đất nằm giữa hai con sông Tích-ra và ...

Một số ý niệm chủ chốt trong Tin Mừng Gioan

mot so y niem chu chot trong tin mung gioan

1. Ngôi Lời  Theo Leon Morris, trong The Gospel According to John (WM. B. Berdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan), hạn từ Logos (Lời) rất được người Hy Lạp sử dụng. Nó có thể được coi ...

Phúc âm Gioan và các tham chiếu tiềm ẩn của Ngũ Kinh

phuc am gioan va cac tham chieu tiem an cua ngu kinh

Trong các chương đầu của Phúc Âm Gioan, ta thấy có nhiều từ ngữ và kiểu nói xem ra tương tự như các thuật ngữ dùng trong Ngũ Kinh, nhất là ở các chương đầu của Sách Sáng Thế. Nhiều người coi đây là những tham chiếu tiềm ...

Môsê khẩn cầu cho dân

mose khan cau cho dan

Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân ...

Ai vác thập giá, thập giá của ai

ai vac thap gia thap gia cua ai

Ông Si-mong vác thánh giá… Đàng thánh giá: “nơi thứ năm: ông Si-mong vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giê-su…” Hôm nay Thứ sáu Tuần Thánh, những đường phố trong cổ thành Giêrusalem mà các Kitô hữu “đi Đàng Thánh Giá” theo ...

 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12