Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo Xứ Chính Tòa: Tĩnh Tâm Mùa Chay và Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Bổn Mạng Đức Cha Giuse

Chiều Chúa Nhật 17/03/2019, giáo xứ Chính Tòa đã cử hành thánh lễ tạ ơn ngày tĩnh tâm Mùa Chay và mừng bổn mạng Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường cùng quý cha Tòa giám mục và Chính Tòa. Để chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Phục Sinh, vào Chúa Nhật I - II Mùa Chay, tại nhà thờ Chính Tòa đã tổ chức các buổi ...
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-03

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng sáng tạo muôn loài. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Muôn vật đã thức tỉnh. Vì vậy, Chúa ơi con cũng mong tâm hồn con cũng được thức tỉnh để cầu nguyện cho những người Kitô hữu đang chịu bách hại về đức tin, và xin cho quyền tự do tôn giáo luôn được ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12