Giáo Phận Thanh Hóa

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-05-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-05-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng việc suy ngẫm câu hỏi của Chúa Giêsu trong lòng như thể Người đang nói điều đó với con. 'Simon con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,15) Con có yêu mến Thầy không? ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12