Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo xứ Vĩnh Thiện: Khai giảng năm học Giáo lý 2020-2021

Trong nhiều năm qua, việc dạy Giáo Lý luôn được Giáo Hội quan tâm hàng đầu vì đó là cốt lõi của việc sống đạo nơi người Công Giáo. Năm nay là năm đầu tiên Giáo xứ Vĩnh Thiện có Cha xứ, và năm đầu tiên Giáo xứ tổ chức Lễ Khai Giảng năm học giáo lý cho các em thiếu nhi. Chúng con xin cảm tạ Thiên ...
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-09-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-09-2020

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa về ngày sống hôm nay và những cơ hội được phục vụ Chúa qua những việc tốt lành cho tất cả những con cái của Ngài. Đạt được lợi ích cách dễ dàng có thể đưa con người và xã hội đến việc bóc lột tài nguyên của Trái Đất, sự nghèo đói nay còn nghèo hơn ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12