Giáo Phận Thanh Hóa

Viết Cho Giáo Xứ Trước Ngày Nhà Thờ Không Còn Thánh Lễ Cộng Đồng

“Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời... Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên” (Sách Giảng Viên). Dẫu biết rằng mọi sự rồi sẽ qua đi Biết rằng hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng và phó thác tất ...
Tôi hằng hữu (02.4.2020 – Thứ Năm Tuần 5 MC)

Tôi hằng hữu (02.4.2020 – Thứ Năm Tuần 5 MC)

Lời Chúa: Ga 8, 51-59 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ ...
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-04-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-04-2020

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Thời khắc bắt đầu một ngày mới, Chúa đang đợi con. Ngài trao cho con sứ mạng đem lòng thương xót đến cho thế giới, và đặc biệt cho những ai đang bị dày vò đau khổ trong nghiện ngập. Chúa ơi, con xin dâng ngày sống của con, công việc của con, mọi lời con nói, cũng ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12