Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo xứ Tam Tổng: Rước kiệu dâng hoa Khai mạc tháng Mân Côi 2023

Mẹ ơi! Chuỗi ngọc vàng kinh Con dâng lên Mẹ thắm tình mến thương Hương lòng bay tới thiên đường Đoàn con kính tiến muôn phương góp về. ...
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/10/2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/10/2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/10/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG             Lắng nghe. Con khởi đầu ngày mới trong tâm tình tạ ơn về những ân sủng Cha đã thương ban và mở lòng đón nhận thánh ý Cha. Giáo Hội đang cần đến con. Thượng Hội Đồng ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12