Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo xứ Kẻ Rừa: Hân Hoan Chầu Mình Thánh Chúa Thay Mặt Giáo Phận

Chúa Nhật XXV TN A, giáo xứ Kẻ Rừa long trọng cử hành chầu Thánh Thể Chúa thay mặt giáo phận. Tuần chầu được diễn ra từ ngày 18.09.2023, các giờ chầu được các giáo họ Đông Thị, Đại Lợi, Ngọc Lâu, Giáp Đông, Tây, Nam, Bắc và các giáo xứ lân cận như Đông Sơn, Đa Nam, Đông Quang, Đức ...
​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/09/2023

​​​​​​​TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/09/2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Ánh sáng Đức Kitô. Con được trao ban một ngày mới để tìm kiếm thánh ý Chúa. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với con về tầm quan trọng của việc không che giấu ánh sáng đức tin mà con đã lãnh nhận: "Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12