Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo xứ Hữu Lễ: Lễ giỗ lần thứ 30 của cha cố Phêrô Trịnh Đức Bình

Vào lúc 19h00, Thứ Sáu, ngày 12.04.2024, tại nhà thờ Giáo xứ Hữu Lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Sửu, chính xứ Thiện Giáo, đã chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô Trịnh Đức Bình, nhân ngày giỗ lần thứ 30 (1994 – 2024). Cùng đồng tế có cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân, chính xứ Hữu Lễ; cha Giuse Bùi ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12