Martin Lutero trong sử học Công Giáo và trong Giáo Hội Công Giáo hiện nay

/ 73 / Giáo sử
Tác giả ôn lại những sự thay đổi của Giáo hội công giáo trong cái nhìn về Martin Lutero. Từ thế kỷ XVI cho đến đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của Cochlaeus, ông được nhìn như là một con người lạc giáo, sa đọa. Những cuộc nghiên cứu lịch sử vào đầu thế kỷ XX cho thấy tính cách phức tạp của cá nhân Lutero cũng như tình hình rối ren của Giáo hội đương thời đang cần được cải cách. Một khúc ngoặt đặc ...
Đọc tiếp

Lược Sử Giáo Hội Công Giáo

/ 157 / Giáo sử
Lm. Micae Trần Đình Quảng ĐCV Th. Phanxicô Xaviê 1998 Lược Đồ Tóm Tắt:   Chương I. GIÁO HỘI THỜI KHAI SINH I. Đế quốc Rôma II. Giáo Hội thời Tông Đồ Chương II. GIÁO HỘI BỊ BÁCH HẠI I. Những đánh giá khác nhau về Kitô giáo và kitô các hữu II. Những cuộc bách hại ...
Đọc tiếp

Hướng Về Tấng Lớp Thấp Hèn

/ 121 / Giáo sử
Hướng về tầng lớp thấp hèn      (Vers les humbles)                                      M.RI-GÔ   Tiểu thuyết lịch sử   Nhà xuất bản : Maison Bleue - ...
Đọc tiếp