Chúa nhật thứ II Mùa Chay năm B

/ 63 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật I Mùa Chay năm B

/ 32 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng Tiếng Việt    ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Giáng Sinh năm B

/ 165 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật I Mùa Vọng năm B

/ 271 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXXIV Thường niên năm A

/ 194 / Kinh Thánh Hình
   Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXXIII Thường niên năm A

/ 194 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XVII Thường niên năm A

/ 192 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A

/ 281 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

/ 257 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa nhật Lễ Hiện Xuống năm A

/ 208 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

/ 212 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật VI Phục Sinh năm A

/ 200 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật V Phục Sinh năm A

/ 215 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

CN IV PS A. LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

/ 229 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp