Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

/ 74 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên

/ 32 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh (Nguồn: ...
Đọc tiếp

Chúa nhật VI Phục Sinh năm B

/ 73 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật V Phục Sinh năm B

/ 100 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh (nguồn:  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật IV Phục Sinh

/ 106 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp

Chúa nhật III Phục Sinh năm B

/ 133 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh lời Việt:  Kinh Thánh bằng tiếng Anh: (Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật II Phục Sinh năm B

/ 61 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh lời Việt:   Kinh Thánh tiếng Anh:  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật Phục Sinh năm B

/ 228 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật V Mùa Chay năm B

/ 134 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật IV mùa Chay năm B

/ 404 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh lời Việt:    ...
Đọc tiếp

Chúa nhật III Mùa Chay năm B

/ 351 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật thứ II Mùa Chay năm B

/ 349 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp