Chúa nhật XIII Thường niên - năm B

/ 33 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XII Thường niên năm B

/ 84 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

/ 85 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt   (Nguồn: tgpsaigon.net) ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

/ 207 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên

/ 92 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh (Nguồn: ...
Đọc tiếp

Chúa nhật VI Phục Sinh năm B

/ 134 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật V Phục Sinh năm B

/ 188 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh (nguồn:  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật IV Phục Sinh

/ 214 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp

Chúa nhật III Phục Sinh năm B

/ 278 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh lời Việt:  Kinh Thánh bằng tiếng Anh: (Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật II Phục Sinh năm B

/ 142 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh lời Việt:   Kinh Thánh tiếng Anh:  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật Phục Sinh năm B

/ 315 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp