Chúa nhật XXIV Thường niên - năm B

/ 44 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh (Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXIII Thường niên - năm B

/ 49 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXII Thường niên - năm B

/ 28 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXI Thường niên - năm B

/ 122 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh (Nguồn: http://tgpsaigon.net) ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XX Thường Biên năm B

/ 96 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B

/ 68 / Kinh Thánh Hình
  (Nguồn: http://tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XIII Thường niên - năm B

/ 107 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XII Thường niên năm B

/ 241 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

/ 164 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt   (Nguồn: tgpsaigon.net) ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

/ 316 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên

/ 168 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh (Nguồn: ...
Đọc tiếp