Lễ Các Thánh Nam Nữ

/ 35 / Kinh Thánh Hình
Bài Tin Mừng Trong Thánh Lễ Kính Các Thánh  (Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B

/ 46 / Kinh Thánh Hình
(Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXIX Thường niên năm B

/ 48 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXVIII Thường niên năm B

/ 90 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt   Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Năm B

/ 97 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Năm B

/ 129 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXIV Thường niên - năm B

/ 171 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh (Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXIII Thường niên - năm B

/ 167 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXII Thường niên - năm B

/ 88 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXI Thường niên - năm B

/ 263 / Kinh Thánh Hình
Kinh Thánh bằng tiếng Việt Kinh Thánh bằng tiếng Anh (Nguồn: http://tgpsaigon.net) ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XX Thường Biên năm B

/ 158 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B

/ 125 / Kinh Thánh Hình
  (Nguồn: http://tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp