Anh em thật có phúc (27.7.2017 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)

/ 124 / Chia sẻ Lời Chúa
Anh em thật có phúc (27.7.2017 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên)   Anh em thật có phúc Lời Chúa: Mt 13, 10-17          Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, ...
Đọc tiếp

Có tai thì nghe (26.7.2017 – Thứ tư: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria)

/ 103 / Chia sẻ Lời Chúa
Có tai thì nghe (26.7.2017 – Thứ tư: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria)​   Có tai thì nghe Lời Chúa: Mt 13, 1-9          Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.     ...
Đọc tiếp

Không được như vậy (25.7.2017 – Thứ ba: Thánh Giacôbê, tông đồ)

/ 74 / Chia sẻ Lời Chúa
Không được như vậy (25.7.2017 – Thứ ba: Thánh Giacôbê, tông đồ)   Không được như vậy Lời Chúa: Mt 20, 20-28          Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong ...
Đọc tiếp

​Đòi dấu lạ (24.7.2017 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên)

/ 72 / Chia sẻ Lời Chúa
Đòi dấu lạ (24.7.2017 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên)   Đòi dấu lạ Lời Chúa: Mt 12, 38-42          Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ...
Đọc tiếp

Đừng nhổ cỏ lùng (23.7.2017 – Chúa nhật 16 Thường niên A)

/ 92 / Chia sẻ Lời Chúa
Đừng nhổ cỏ lùng (23.7.2017 – Chúa nhật 16 Thường niên A) Đừng nhổ cỏ lùng  Lời Chúa: Mt 13,24-43          Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ ...
Đọc tiếp

Họ để Người ở đâu? (22.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Maria Mađalêna)

/ 87 / Chia sẻ Lời Chúa
Họ để Người ở đâu? (22.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Maria Mađalêna)   Họ để Người ở đâu? Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18          Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng ...
Đọc tiếp

Ta muốn lòng nhân (21.7.2017 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên)

/ 77 / Chia sẻ Lời Chúa
Ta muốn lòng nhân (21.7.2017 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên)   Ta muốn lòng nhân  Lời Chúa: Mt 12, 1-8          Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Những người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Ðức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabát!” Người đáp: “Các ông chưa ...
Đọc tiếp

Hiền hậu và khiêm nhường (20.7.2017 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên)

/ 70 / Chia sẻ Lời Chúa
Hiền hậu và khiêm nhường (20.7.2017 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên)   Hiền hậu và khiêm nhường Lời Chúa: Mt 11, 28-30        Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm ...
Đọc tiếp

Cha mặc khải (19.7.2017 – Thứ tư Tuần 15 Thường niên)

/ 78 / Chia sẻ Lời Chúa
Cha mặc khải (19.7.2017 – Thứ tư Tuần 15 Thường niên)   Cha mặc khải Lời Chúa: Mt 11, 25-27          Khi ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi ...
Đọc tiếp

Không sám hối (18.7.2017 – Thứ ba Tuần 15 Thường niên)

/ 61 / Chia sẻ Lời Chúa
Không sám hối (18.7.2017 – Thứ ba Tuần 15 Thường niên)   Không sám hối Lời Chúa: Mt 11, 20-24        Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ Người làm mà không sám hối: “Khốn cho các ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải ...
Đọc tiếp

Không xứng với Thầy (17.7.2017 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên)

/ 64 / Chia sẻ Lời Chúa
Không xứng với Thầy (17.7.2017 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên)   Không xứng với Thầy Lời Chúa: Mt 10,34 – 11,1          Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con ...
Đọc tiếp

Nghe và hiểu (16.7.2017 – Chúa nhật 15 Thường niên năm A)

/ 67 / Chia sẻ Lời Chúa
Nghe và hiểu (16.7.2017 – Chúa nhật 15 Thường niên năm A)   Nghe và hiểu Lời Chúa: Mt 13,1-23        Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.  Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.        Người nói: “Người ...
Đọc tiếp

Anh em đừng sợ (15.7.2017 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên)

/ 72 / Chia sẻ Lời Chúa
Anh em đừng sợ (15.7.2017 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên)   Anh em đừng sợ Lời Chúa: Mt 10, 24-33        Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che ...
Đọc tiếp

Vì Danh Thầy (14.7.2017 – Thứ sáu Tuần 14 Thường niên)

/ 47 / Chia sẻ Lời Chúa
Vì Danh Thầy (14.7.2017 – Thứ sáu Tuần 14 Thường niên)   Vì Danh Thầy Lời Chúa: Mt 10, 16-23          Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và ...
Đọc tiếp