Yêu thương nhau như Thầy (24.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh)

/ 25 / Chia sẻ Lời Chúa
  Lời Chúa (Ga 15, 12-17) Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền ...
Đọc tiếp

Thầy là cây nho, anh em là cành (22. 05.2019 - Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh)

/ 45 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 15, 1-8 1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu ...
Đọc tiếp

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy- (21.05.2019 - Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

/ 51 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 27-31 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước ...
Đọc tiếp

Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy (20.05.2019 -Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

/ 33 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 21-26 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? " 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến ...
Đọc tiếp

Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người (CN V Phục Sinh - Năm C)

/ 32 / Chia sẻ Lời Chúa
 Lời Chúa: Ga 13, 31-33a.34-35 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em ...
Đọc tiếp

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (18.05.2019 - Thứ bảy, sau Chúa IV Phục Sinh

/ 34 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con ...
Đọc tiếp

Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (Thứ Sáu, 17.05.2019)

/ 36 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 1-6 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng ...
Đọc tiếp

Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ( Thứ 5, 16.04.2019 - Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

/ 43 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 13, 16-20 16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói ...
Đọc tiếp

Tôi là ánh sáng đến thế gian -Thứ tư, 15.05 - sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

/ 35 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 12, 44-50 44 Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi;45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế ...
Đọc tiếp

Lễ Thánh Mát-thi-a Tông Đồ - Ngày 14 tháng 05 năm 2019

/ 47 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 15, 9-17 9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh ...
Đọc tiếp

Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào - Thứ Hai, 13.05.2019

/ 40 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: 10, 1-10 1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 ...
Đọc tiếp

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH - Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh, 12.05.2019

/ 41 / Chia sẻ Lời Chúa
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” Lời Chúa: Ga 10, 27-30 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được ...
Đọc tiếp

Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (11.05.2019 – Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Phục Sinh)

/ 38 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 6, 51.60-69 51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sốgn từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? “61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không ...
Đọc tiếp

Nhờ tôi mà được sống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục sinh)

/ 30 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 6, 52-59 Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là ...
Đọc tiếp