Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (19.11.2018 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên)

/ 9 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 18, 35-43 35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó.38 Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (18.11.2018 – Chúa nhật – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt nam)

/ 34 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: (Mt 10, 17-22) Khi ấy, Ðức Giêsu sai mười hai môn đệ đi và dặn rằng: 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: 20 thật ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (17.11.2018 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

/ 33 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 18, 1-8 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (16.11.2018 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)​​​​​​​

/ 27 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 17, 26-37 26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (14.11.2018 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

/ 43 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (13.11.2018 – Thứ Ba Tuần 32 Thường niên

/ 44 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 17, 7-10  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (12.11.2018 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên) ​​​​​​​

/ 35 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 17, 1- 6 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!” “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (11.11.2018 – Chúa nhật 32 Thường niên)

/ 46 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: (Mc 12,38-44)  38 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (10.11.2018 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)​​​​​​​

/ 41 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 16, 9-15 9“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa - Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô (9-11)

/ 64 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 2, 13-22  Gần đến lễ Vượt Qua của người Do thái, Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (8.11.2018 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên)

/ 39 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 15, 1-10  1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (7.11.2018 – Thứ tư Tuần 31 Thường niên)

/ 48 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 14, 25-33 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa(6.11.2018 – Thứ ba Tuần 31 Thường niên)

/ 52 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Ðến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.” Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi ...
Đọc tiếp

Gợi ý cầu nguyện với Lời Chúa (5.11.2018 – Thứ hai Tuần 31 Thường niên)

/ 65 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Lc 14, 12-14 Khi ấy Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp ...
Đọc tiếp