Logo và Chân dung ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường

/ 2180 / Các Mẫu Văn Bản
  Xin nhấp chuột vào các vị trí sau để tải về Logo hoặc chân dung ĐGM. Giuse Nguyễn Đức Cường: Logo               Ảnh chân dung  (1)                  Ảnh chân dung (2)                                Logo ĐGM. Giuse Nguyễn ...
Đọc tiếp

Mẫu Chứng nhận Bí tích Hôn Phối

/ 1713 / Các Mẫu Văn Bản
Xin chọn đường dẫn bên để tải về: /Image/Picture/mau-van-ban/CHUNG%20THU%20HON%20PHOI.pdf ...
Đọc tiếp

Mẫu chứng nhận Bí tích Thêm Sức

/ 1390 / Các Mẫu Văn Bản
Chọn đường dẫn bên để tải tài liệu về: /Image/Picture/mau-van-ban/CHUNG%20NHAN%20THEM%20SUC.pdf ...
Đọc tiếp

Mẫu Giấy chứng nhận Bí tích Rửa Tội và Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

/ 2473 / Các Mẫu Văn Bản
Xin chọn đường dẫn bên để tải về: /Image/Picture/mau-van-ban/CHUNG%20NHAN%20RUA%20TOI%20VA%20XUNG%20ROI%20RUOC%20LE%20LAN%20DAU.pdf ...
Đọc tiếp

Logo Năm Thánh 85 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa

/ 1757 / Các Mẫu Văn Bản
KÍNH GỬI QUÝ VỊ LOGO NĂM THÁNH KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HÓA. * Quý vị có thể lưu hình ảnh hoặc tải về từ đây. ...
Đọc tiếp