Thần Học Về Con Người

/ 82 / Thần học
Có hai đường lối khác nhau để trình bày thần học về con người: một đàng là nói về con người trong lịch sử cứu độ (tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc), họp thành bộ môn Anthropologia theologica; đàng khác thì đào sâu những yêu sách của phẩm giá con người khi sống trong xã hội, và phát triển thành học thuyết xã hội. Bài này xin trình bày nội dung môn Anthropologia Theologica và phẩm giá con người với nhân ...
Đọc tiếp

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học - Bài 3

/ 231 / Thần học
Bài 3: Định nghĩa Thần học (tiếp theo) Nguồn: Dongten.net ...
Đọc tiếp

Giới thiệu loạt video Thần Học Vui – Dẫn nhập thần học

/ 214 / Thần học
Thần học có vẻ như là một từ xa lạ đối với người Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, đó là môn học bắt buộc trong một số chương trình tại các trường đại học ở châu Âu, châu Mỹ và các nước khác. Họ thậm chí có cả các phân khoa thần học. Tại Việt Nam nếu trước đây, các chương trình thần học chỉ giới hạn trong các ĐCV và học viện của các Dòng tu nam thì bây giờ đã được mở ra ở các trung tâm khác, nhằm ...
Đọc tiếp

Thông Điệp Humanae Vitae và huyền thoại con người tự tạo

/ 302 / Thần học
Thông điệp Sự Sống Con Người dĩ nhiên nói đến vấn đề đạo đức truyền sinh. Nhưng bối cảnh của nó bao quát hơn nhiều khi nó vạch trần thứ văn hóa “tự tạo”, điều được một ký giả đề cập đến trong tạp chí America số tháng Bẩy, 2018.  Theo ký giả này, kỷ niệm 50 năm thông điệp Humanae Vitae là dịp để ta xem xét đoạn đường chúng ta, trong tư cách giáo hội và xã hội, đã băng qua kể từ ngày công bố ...
Đọc tiếp

Sứ Vụ Thiên Chúa và Dự Án Giêsu: Người Nghèo và “Người Khác” như Những Người Trung Gian của Nước Trời và Những Người Chủ Đạo của Giáo Hội

/ 286 / Thần học
Sứ vụ của Thiên Chúa hay việc sai đi của Thiên Chúa (Missio Dei) là một hạn từ thần học Kitô Giáo. Hạn từ này càng ngày càng nổi tiếng từ hậu bán thế kỷ 20 trở đi. Nhiều người cho là do nhà truyền giáo học người Đức Karl Hartenstein sáng chế. Dù sao, nó được Hội Nghị tại Willingen năm 1954 của Hội Đồng Truyền Giáo Quốc Tế sử dụng và được nhà thần học Georg Vicedom của Giáo Hội Luthêrô khai ...
Đọc tiếp

Các lạc thuyết về Thiên Tính của Đức Kitô trong ba thế kỷ đầu

/ 380 / Thần học
I. Lạc thuyết là gì ? 1. Nghĩa tiếng Việt của hạn từ lạc thuyết được hiểu là một giáo thuyết lệch lạc (sai chệch). Từ này được dịch từ danh từ Hy lạp hairesis (αἵρεσις) có nghĩa là một sự chọn lựa (tư tưởng, quan điểm nào đó). Dựa trên nghĩa căn bản này, người ta hiểu ý nghĩa của hairesis như sau: (1) lạc thuyết (một tư tưởng đi chệch khỏi giáo lý chính truyền); (2) giáo phái, trường phái; (3) ...
Đọc tiếp