Thần Học Phụ Nữ Và Thần Học Nữ Quyền

/ 40 / Thần học
Alice Dermience (Trích Thời sự Thần học, số 79 (tháng 2/2018), tr. 138-158) Nguyên tác: “Théologie de la Femme et théologie féministe” đăng trên Revue théologique de Louvain, 31 (2000) 492-523. Bài viết gồm ba phần: I. Thần học phụ nữ. II. Thần học nữ quyền. III. Thần học phụ nữ và thần học nữ quyền. Trong phần thứ nhất, tác ...
Đọc tiếp

Satan Trong Phụng Vụ

/ 132 / Thần học
Thời sự Thần học, số 64 - tháng 5/2014, tr. 29-65 Phan Tấn Thành I. Satan theo đức tin công giáo: A. Kinh Thánh: 1/ Cựu Ước. 2/ Tân Ước. B. Truyền thống: 1/ Các giáo phụ. 2/ Các công đồng. II. Satan trong phụng vụ: A. Khái niệm về việc trừ tà trong lịch sử. B. Nghi thức trừ tà sau CĐ. Vaticanô II III. Vài vấn đề phức tạp Trong một số báo dành cho phụng vụ sau công đồng Vaticanô ...
Đọc tiếp

Thần Học Về Các Thiên Thần

/ 57 / Thần học
Thời sự Thần học, số 64 - tháng 5/2014, tr. 66-103   Nt. Maria Đinh Thị Sáng, O.P. I. Thiên thần trong Thánh Kinh:  A. Cựu Ước. B. Tân ước II.Thiên thần trong lịch sử thần học:  A.Thời các giáo phụ. B. Thời Trung Cổ. C. Thời Hiện đại. D. Thời Đương đại III. Một vài đường hướng thiên thần luận ngày nay:  A. Thiên thần luận được đặt trong một “mysterion”. B. Thiên thần ...
Đọc tiếp

Đức Bênêđíctô XVI và cuộc tranh luận hào hứng quanh các giải thích về tính bất khả thu hồi của Giao Ước Cũ

/ 294 / Thần học
Trong thời gian Công Đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ý thức rất rõ mối liên kết giữa “giáo huấn có tính khinh miệt” của Kitô Giáo và phong trào bài Do Thái về phương diện chủng tộc, nên đã nhờ Đức Hồng Y Augustin Bea, Dòng Tên, hướng dẫn việc soạn thảo một sơ đồ về người Do Thái để Công Đồng thảo luận. Nhưng tới cuối Công Đồng này với sự khuyến khích của một vị Giáo Hoàng mới (Phaolô ...
Đọc tiếp

Hướng tới Mầu nhiệm Phục sinh

/ 270 / Thần học
Mùa Chay được cử hành với đỉnh cao là Tuần Thánh, thời gian quý giá mà Giáo hội dành cho các tín hữu để trở về với những điều thiết yếu của đức tin và tái khám phá mối quan hệ sâu sắc với Thiên Chúa. Sau đây là cuộc phỏng vấn dành cho linh mục dòng Đa Minh, cha Wojciech Giertych, thần học gia của Phủ Giáo Hoàng về ý nghĩa sống mầu nhiệm Vượt Qua.   Đâu là ý nghĩa của những ngày này, những ...
Đọc tiếp

Tản mạn về Phục Sinh

/ 349 / Thần học
Phục Sinh, theo Thánh Phaolô, là rường cột nâng đỡ đức tin ta. Đức tin này tất nhiên là một hồng ân, nhưng nó luôn cần được nâng đỡ, bằng bất cứ phương tiện nào: lịch sử, triết lý, thần học, địa dư, khảo cổ, văn chương, thi ca, hội họa, dân ca, thánh nhạc, phụng vụ, điêu khắc…, bất cứ phát kiến nhân bản nào. Chuyện tản mạn về nó, vì thế thật đa dạng.   I. Năm luận chứng về Phục ...
Đọc tiếp

Tại sao Chúa Giêsu chết và sống lại?

/ 289 / Thần học
Cái chết của Chúa Giêsu hoàn tất điều gì? Tại sao Thiên Chúa tha tội lại cần Đức Giêsu phải đổ máu? Thiên Chúa có phản ứng thái quá khi đưa ra cách xử lý quyết liệt như vậy? Tại sao Chúa Giêsu phải chết để hoàn toàn xá tội cho chúng ta? Sự phục sinh của Chúa Giêsu bảo đảm ơn tha tội như thế nào?   Hãy nhìn sâu vào sự thật: Chúa Giêsu chết trên Thập Giá. Đọc chuyện kể về cái chết của Chúa ...
Đọc tiếp

Ý Nghĩa Của Sự Phục Sinh Trong Tân Ước: Cội Nguồn Do Thái Giáo

/ 392 / Thần học
Để hiểu Tân Ước nói gì về sự phục sinh, chúng ta cần phải am tường bối cảnh tôn giáo của các bản văn Tân Ước cũng như bối cảnh của những người đọc các bản văn này. Chúng ta phải xét đến ngữ cảnh của người viết lẫn độc giả, nghĩa là thế giới ý nghĩa của người Do Thái. SỰ PHỤC SINH TRONG TƯ TƯỞNG DO THÁI  Quan niệm tôn giáo về sự phục sinh của người chết hầu như không được người Do Thái cổ ...
Đọc tiếp

Hiện Tượng Tục Hóa: Quan Điểm Xã Hội Học Và Thần Học

/ 579 / Thần học
I. Tục hóa: định nghĩa các từ ngữ   A. Tiếng Tây: sécularisatio, saeculum, saecularis   B. Tiếng Việt: tục, trần, thế, đời II. Vấn đề sécularisation trong lịch sử Tây phương     A. Lãnh vực pháp luật: sung công tài sản Giáo hội   B. Lãnh vực chính trị: tách biệt quyền đời quyền đạo   C. Lãnh vực văn hóa: khoa học độc lập khỏi tôn giáo   D. Lãnh vực đạo đức cá ...
Đọc tiếp

Những Vấn Đề Kitô Học Hiện Đại

/ 361 / Thần học
A. TỪ “KHỞI NGUYÊN” … ĐỨC KITÔ TRONG TÂN ƯỚC  Trong một buổi đàm đạo với các môn đệ, đức Kitô đã đặt vấn đề cho các ông: "Người ta nói Thầy là ai? Thế còn các con bảo Thầy là ai?" (Mc 8,27.29). Thực ra, khi đọc Phúc âm, chúng ta thấy rằng không phải chỉ có đức Giêsu mới đặt câu hỏi cho các môn đệ; chính thiên hạ đã không ngừng đặt câu hỏi về ngài: nói khác đi, đức Giêsu luôn luôn là một vấn ...
Đọc tiếp

Thần Học Về Con Người

/ 373 / Thần học
Có hai đường lối khác nhau để trình bày thần học về con người: một đàng là nói về con người trong lịch sử cứu độ (tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc), họp thành bộ môn Anthropologia theologica; đàng khác thì đào sâu những yêu sách của phẩm giá con người khi sống trong xã hội, và phát triển thành học thuyết xã hội. Bài này xin trình bày nội dung môn Anthropologia Theologica và phẩm giá con người với nhân ...
Đọc tiếp