Hiện Tượng Tục Hóa: Quan Điểm Xã Hội Học Và Thần Học

/ 102 / Thần học
I. Tục hóa: định nghĩa các từ ngữ   A. Tiếng Tây: sécularisatio, saeculum, saecularis   B. Tiếng Việt: tục, trần, thế, đời II. Vấn đề sécularisation trong lịch sử Tây phương     A. Lãnh vực pháp luật: sung công tài sản Giáo hội   B. Lãnh vực chính trị: tách biệt quyền đời quyền đạo   C. Lãnh vực văn hóa: khoa học độc lập khỏi tôn giáo   D. Lãnh vực đạo đức cá ...
Đọc tiếp

Những Vấn Đề Kitô Học Hiện Đại

/ 80 / Thần học
A. TỪ “KHỞI NGUYÊN” … ĐỨC KITÔ TRONG TÂN ƯỚC  Trong một buổi đàm đạo với các môn đệ, đức Kitô đã đặt vấn đề cho các ông: "Người ta nói Thầy là ai? Thế còn các con bảo Thầy là ai?" (Mc 8,27.29). Thực ra, khi đọc Phúc âm, chúng ta thấy rằng không phải chỉ có đức Giêsu mới đặt câu hỏi cho các môn đệ; chính thiên hạ đã không ngừng đặt câu hỏi về ngài: nói khác đi, đức Giêsu luôn luôn là một vấn ...
Đọc tiếp

Thần Học Về Con Người

/ 148 / Thần học
Có hai đường lối khác nhau để trình bày thần học về con người: một đàng là nói về con người trong lịch sử cứu độ (tạo dựng, sa ngã, cứu chuộc), họp thành bộ môn Anthropologia theologica; đàng khác thì đào sâu những yêu sách của phẩm giá con người khi sống trong xã hội, và phát triển thành học thuyết xã hội. Bài này xin trình bày nội dung môn Anthropologia Theologica và phẩm giá con người với nhân ...
Đọc tiếp

[Thần học vui] Dẫn nhập thần học - Bài 3

/ 333 / Thần học
Bài 3: Định nghĩa Thần học (tiếp theo) Nguồn: Dongten.net ...
Đọc tiếp

Giới thiệu loạt video Thần Học Vui – Dẫn nhập thần học

/ 278 / Thần học
Thần học có vẻ như là một từ xa lạ đối với người Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, đó là môn học bắt buộc trong một số chương trình tại các trường đại học ở châu Âu, châu Mỹ và các nước khác. Họ thậm chí có cả các phân khoa thần học. Tại Việt Nam nếu trước đây, các chương trình thần học chỉ giới hạn trong các ĐCV và học viện của các Dòng tu nam thì bây giờ đã được mở ra ở các trung tâm khác, nhằm ...
Đọc tiếp

Thông Điệp Humanae Vitae và huyền thoại con người tự tạo

/ 375 / Thần học
Thông điệp Sự Sống Con Người dĩ nhiên nói đến vấn đề đạo đức truyền sinh. Nhưng bối cảnh của nó bao quát hơn nhiều khi nó vạch trần thứ văn hóa “tự tạo”, điều được một ký giả đề cập đến trong tạp chí America số tháng Bẩy, 2018.  Theo ký giả này, kỷ niệm 50 năm thông điệp Humanae Vitae là dịp để ta xem xét đoạn đường chúng ta, trong tư cách giáo hội và xã hội, đã băng qua kể từ ngày công bố ...
Đọc tiếp