Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

/ 74 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Thăng Thiên

/ 32 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh (Nguồn: ...
Đọc tiếp

Khu vườn Địa đàng

/ 48 / Hoạt Hình
Hoạt hình: Khu vườn Địa đàng ...
Đọc tiếp

Bài ca Giáng Sinh

/ 38 / Hoạt Hình
Hoạt hình: Bài ca Giáng Sinh ...
Đọc tiếp

Chúa nhật VI Phục Sinh năm B

/ 73 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật V Phục Sinh năm B

/ 100 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh (nguồn:  ...
Đọc tiếp

Mái Trường GIÊSU

/ 61 / Ca Nhạc
Mái Trường GIÊSU Sáng Tác :     Nhạc Sĩ Ý VŨ Trình bày :     Thoại Nghi Nhóm Múa:   Thiếu Nhi GX Tân Hòa Thực hiện :   Xuân Bách Studio Email :        ...
Đọc tiếp

Chúa nhật IV Phục Sinh

/ 106 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt   Thánh Kinh bằng tiếng Anh   ...
Đọc tiếp