Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C

/ 512 / Kinh Thánh Hình
(Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

/ 316 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Lễ Chúa Giáng Sinh

/ 218 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt Thánh Kinh bằng tiếng Anh ...
Đọc tiếp

Thiên Chúa Giáng Sinh

/ 1192 / Hoạt Hình
Hoạt hình: Thiên Chúa Giáng Sinh ...
Đọc tiếp

Lễ Các Thánh Nam Nữ

/ 277 / Kinh Thánh Hình
Bài Tin Mừng Trong Thánh Lễ Kính Các Thánh  (Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B

/ 406 / Kinh Thánh Hình
(Nguồn: tgpsaigon.net)  ...
Đọc tiếp

Chúa nhật XXIX Thường niên năm B

/ 349 / Kinh Thánh Hình
Thánh Kinh bằng tiếng Việt ...
Đọc tiếp