Đạo Đức Học

/ 101 / Triết học
Hạnh phúc con người không chỉ là thỏa mãn các nhu cầu bản năng nhưng còn hệ tại vào các giá trị cao hơn để có một cuộc sống nhân bản. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn nào để chúng ta chọn các giá trị sẽ mang lại hạnh phúc cho đời mình? Nếu cuộc sống chúng ta không hoàn toàn bị định đoạt bởi tính di truyền hay môi trường, thì chúng ta sẽ sử dụng tự do của mình như thế nào? Các nguyên tắc đạo đức phổ quát ...
Đọc tiếp

Chữ Tâm trong chữ Hiếu

/ 117 / Triết học
Chữ Tâm trong chữ Hiếu   Xin tóm tắt một vài dòng giới thiệu chữ tâm trong chữ hiếu được nhìn từ nhiều lăng kính : Thánh Kinh, Hiếu Kinh, Phật Giáo, và trong dân gian.   1. Chữ tâm trong Thánh Kinh.   Chữ Tâm trong Thánh Kinh, bắt nguồn từ "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4, 8), vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi phó nộp Con Một của Người cho thế gian. ...
Đọc tiếp

Tổng Quan về Triết Học và Việt Triết

/ 115 / Triết học
Giáo Sư John B. Trần Văn Đoàn Đại Học Quốc Gia Đài Loan 1. Lời Dẫn Nhập Đối với đa số trí thức Việt, Việt Triết là một danh từ xa lạ, có tính chất hoang đường của dã sử. Ngay tới đầu thế kỷ thứ hai mươi, những cựu nho gia như cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim, Phan Khôi, v.v..., vẫn chưa ý thức tới một nền Việt Triết. Với cụ Lệ Thần, Triết học là một môn tri thức nhập cảng từ Âu Tây. Mặc dù cụ nhận ...
Đọc tiếp

Bản Thể và Bản Chất của Việt Triết

/ 116 / Triết học
Giáo Sư John B. Trần Văn Đoàn Đại Học Quốc Gia Đài Loan Việt triết là Nhân triết: Vị nhân song không duy nhân   Trước tiên, chúng tôi hiểu bản chất như một tính chất căn bản nhất, thiếu nó, chúng ta không thể nhận ra được Việt Triết. Sau đó, chúng tôi cho rằng, bản thể là cái thể căn bản, được biểu lộ bởi những bản chất. Bản chất là những biểu hiệu căn bản của bản thể. Hiểu như vậy, chúng ...
Đọc tiếp