Lễ Acies của phong trào Legio Marie tại giáo xứ Kẻ Bền

/ 916 / Hội Đoàn
Hằng năm vào ngày Lễ Truyền Tin 25/3, các vị Linh Giám cũng như hội viên hoạt động và tán trợ sẽ dâng mình cho Đức Mẹ trong thánh lễ ACIES. Năm nay, ngày lễ ACIES hội đồng Curiae Hạt Kẻ Bền được chuyển vào ngày 18/4, với sự tham gia của Trưởng Hội Legio giáo Phận Thanh Hóa, Ban Điều Hành các Curiae trong giáo hạt, và đông đảo hội viên Legio Marie.  Lễ Acies giúp nhìn lại mối tương quan của ...
Đọc tiếp

Legio Mariae Việt Nam: Lắng nghe để thực thi Ý Chúa

/ 422 / Hội Đoàn
  COMITIUM QUI NHƠN - ĐẠI LỄ ACIES 09-4-2018: LẮNG NGHE ĐỂ THỰC THI Ý CHÚA   Một lần nữa, lễ Acies lại về, ta lại được ngất ngây chiêm ngắm chân dung Mẹ Chúa Cứu Thế trong giây phút truyền tin. Giây phút ấy xảy ra vào khoảnh khắc nào trong 24 giờ của một ngày? 6 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 6 giờ chiều như giờ chuông vẫn nhắc nhớ mỗi ngày chăng? Thưa, có lẽ không phải ban ngày ...
Đọc tiếp

Danh sách linh mục giáo phận Thanh Hóa

/ 3392 / Hội Đoàn
Danh sách linh mục thanh hóa 2016   STT TÊN ĐỊA CHỈ GHI CH fsdf sdf ...
Đọc tiếp