Ngày Tháng Năm Lịch Sử

/ 2975 / Sự Kiện Hiệp Thông
16-18.05.2017:     Thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà Nội tại Thanh Hóa 07.05.2017:          Kỷ niệm tròn 85 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa _________________ 28.10.2016.     Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh                            làm Tổng Giám Mục TGP. ...
Đọc tiếp