Khái Quát Về Các Giáo Phụ Và Tiến sĩ Hội Thánh

/ 303 / Giáo phụ
Lm. Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn   A - CÁC GIÁO PHỤ (Church Fathers) Danh  xưng  này được dùng để chỉ các Giám mục hay giáo dân   đã có những tác phẩm hay bài viết,  bài giảng  có nội dung  giáo lý, (doctrines)  tín lý  (dogmas) và  thần học (Theology ) sâu sắc, tinh tuyền,  phản ảnh trung thực các chân lý của Đức Tin  mà ...
Đọc tiếp

Việc Dạy Giáo Lý Thời Các Giáo Phụ

/ 303 / Giáo phụ
Linh mục Phêrô Trần Ðình, Ðàlạt     Nhập đề       Giáo Phụ  là những tác giả Kitô giáo trổi vượt của những thế kỷ đầu, do giá trị phi thường của toàn bộ công trình của họ và do ảnh hưởng của họ đối với Kitô giáo cổ thời.       Thời kỳ Giáo Phụ trải dài từ hậu bán thế kỷ thứ I thuộc kỷ nguyên này tới thế kỷ IV bên Tây phương và thế kỷ VII bên Đông  ...
Đọc tiếp

BÀN THỜ CÁC GIÁO PHỤ

/ 289 / Giáo phụ
PACHER, MICHAEL, khoảng 1455 – 98, sinh ở Áo PACHER LÀ MỘT TRONG NHỮNG HỌA SĨ TÀI NĂNG của nền Nghệ Thuật Thời Phục Hưng của nước Đức. Ông vừa có tài điêu khắc vừa có năng khiếu hội họa. Tác phẩm lớn của ông, Bàn Thờ Các Giáo Phụ, kết hợp cả hai tài năng này. Tác phẩm mô tả bốn vị Thánh Tiến Sĩ của Giáo Hội phương Tây: Thánh Augustinô, Thánh Giêrônimô, Thánh Gregôriô và Thánh Ambrôsiô. Người ta ...
Đọc tiếp