DIDACHÉ - GIÁO HUẤN CỦA MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ

/ 24 / Giáo phụ
DIDACHE GIÁO HUẤN CỦA MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ (Bản ...
Đọc tiếp

Tại sao cần đọc các giáo phụ

/ 1921 / Giáo phụ
Hạn từ Giáo Phụ được người Công Giáo và nhiều hệ phái Kitô Giáo khác sử dụng để chỉ các bậc thầy nổi tiếng về đức tin Kitô Giáo cổ thời. Ý tưởng đứng đàng sau việc gọi các vị này là “Phụ” (Cha) là: thầy dậy Đức Tin Kitô Giáo quả là người cha thiêng liêng giúp hạ sinh những đứa con thiêng liêng vốn tiếp nhận giáo huấn của ngài. Thánh Phaolô, chẳng hạn, cũng từng cho mình là cha thiêng liêng của ...
Đọc tiếp

Thánh Iréne Và Công Cuộc Chống Lạc Thuyết

/ 923 / Giáo phụ
Khuynh hướng Ngộ đạo xuất hiện từ thế kỷ I ở Palestin kéo dài đến Tiểu Á, và lan rộng đến tận Alexandria vào thế kỷ II đã dấy lên phong trào Ngộ đạo thuyết “Kitô giáo”. Từ quan niệm của Ngộ đạo cho rằng ơn cứu độ khởi đi và hệ tại từ tri thức, chỉ những con người thần linh mới được cứu độ, thân xác vật chất là xấu xa trong thế giới này, con người ở trần gian này bị xâu xé giữa thiện và ác, giữa ...
Đọc tiếp

Khái Quát Về Các Giáo Phụ Và Tiến sĩ Hội Thánh

/ 1434 / Giáo phụ
Lm. Phanxicô Xaviê  Ngô Tôn Huấn   A - CÁC GIÁO PHỤ (Church Fathers) Danh  xưng  này được dùng để chỉ các Giám mục hay giáo dân   đã có những tác phẩm hay bài viết,  bài giảng  có nội dung  giáo lý, (doctrines)  tín lý  (dogmas) và  thần học (Theology ) sâu sắc, tinh tuyền,  phản ảnh trung thực các chân lý của Đức Tin  mà ...
Đọc tiếp

Việc Dạy Giáo Lý Thời Các Giáo Phụ

/ 1289 / Giáo phụ
Linh mục Phêrô Trần Ðình, Ðàlạt     Nhập đề       Giáo Phụ  là những tác giả Kitô giáo trổi vượt của những thế kỷ đầu, do giá trị phi thường của toàn bộ công trình của họ và do ảnh hưởng của họ đối với Kitô giáo cổ thời.       Thời kỳ Giáo Phụ trải dài từ hậu bán thế kỷ thứ I thuộc kỷ nguyên này tới thế kỷ IV bên Tây phương và thế kỷ VII bên Đông  ...
Đọc tiếp

BÀN THỜ CÁC GIÁO PHỤ

/ 1258 / Giáo phụ
PACHER, MICHAEL, khoảng 1455 – 98, sinh ở Áo PACHER LÀ MỘT TRONG NHỮNG HỌA SĨ TÀI NĂNG của nền Nghệ Thuật Thời Phục Hưng của nước Đức. Ông vừa có tài điêu khắc vừa có năng khiếu hội họa. Tác phẩm lớn của ông, Bàn Thờ Các Giáo Phụ, kết hợp cả hai tài năng này. Tác phẩm mô tả bốn vị Thánh Tiến Sĩ của Giáo Hội phương Tây: Thánh Augustinô, Thánh Giêrônimô, Thánh Gregôriô và Thánh Ambrôsiô. Người ta ...
Đọc tiếp