Chủng Viện Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa mừng lễ thánh Bổn Mạng

/ 2030 / Chủng Viện Lê Bảo Tịnh
CHỦNG VIỆN LÊ BẢO TỊNH MỪNG LỄ THÁNH BỔN MẠNG
Đọc tiếp

Chương trình tĩnh huấn Dự tu tham gia kỳ thi tuyển sinh Chủng viện năm 2019

/ 1704 / Chủng Viện Lê Bảo Tịnh
Chương trình tĩnh huấn Dự tu tham gia kỳ thi tuyển sinh Chủng viện năm 2019
Đọc tiếp