Tại sao phụ nữ nhiều nơi mang voan che đầu?

/ 37 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Một người bạn của con nói rằng theo Kinh thánh, một người phụ nữ nên che đầu trước sự hiện diện ​​của Chúa chúng ta (Thánh Thể / trong Thánh lễ). Trong các nhà thờ của chúng con, điều này đã không được thực hành. Xin cha vui lòng cho con biết ...
Đọc tiếp

Ai hát câu tung hô trước bài Tin Mừng?

/ 29 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Trước khi bài Tin mừng được công bố, và sau Alleluia (khi có), chúng ta nghe một câu ngắn Tung hô Tin Mừng được hát hoặc đọc. Ai phải làm việc này? Linh mục? Phó tế? Ca viên? Hay người đọc? Tôi đã thử ...
Đọc tiếp

Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh

/ 68 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Vì năm nay (2020) lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh ngày 2-2 rơi vào Chúa Nhật, đâu là các lựa chọn? Hai lựa chọn được đưa ra trong Sách lễ Rôma gây khó khăn cho ngày lễ trong các giáo xứ như xứ chúng ...
Đọc tiếp

Phòng ngừa cúm gia cầm H1N1

/ 100 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Đâu là thẩm quyền của Giám mục khi nói đến một đại dịch như vi-rút H1N1? Giám mục địa phương của chúng con đã không chỉ hủy bỏ lời chúc bình an trong Thánh lễ để tránh bắt tay nhau, cấm rước lễ trên lưỡi, loại bỏ khả năng tín hữu rước máu Chúa ...
Đọc tiếp

Tại sao linh mục rửa tay sau khi dâng lễ vật?

/ 63 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Theo ý kiến của tôi, việc linh mục rửa tay sau khi dâng lễ vật phát sinh từ thời kỳ khi linh mục còn mang theo động vật và thực phẩm tới. Do đó, hiện nay việc rửa tay sau khi dâng bánh và rượu là đặt nhầm chỗ. Dù sao, ...
Đọc tiếp

Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễ?

/ 61 / Phụng Vụ
Dù không được coi là quan trọng trong thánh lễ, nghi thức này không thiếu ý nghĩa sâu sắc.  Rửa tay trước khi làm một việc gì cần sự sạch sẽ đặc biệt, đó là chuyện tự nhiên. Vì thế chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy vị chủ tế rửa tay, để chuẩn bị cầm bánh và rượu sẽ được truyền phép để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô.  Nghi thức rửa tay đã có từ thế kỷ thứ IV. Vào thời kỳ này, người ...
Đọc tiếp

Ý nghĩa việc chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật

/ 72 / Phụng Vụ
Ý NGHĨA  Nước để rửa tay tự nó là dấu chỉ của sự thanh sạch. Hình ảnh của nước gợi cho chúng ta nhớ lại nước trong Bí tích Rửa Tội và bản văn tuyệt vời của tiên tri Êdêkien khi ngài công bố Giao ước Mới: “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi” (Ed 36,25-26).1 Nghi thức ...
Đọc tiếp

Bỏ qua nghi thức rửa tay được không?

/ 56 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Trong thánh lễ ngày thường, các linh mục của chúng con bỏ nghi thức rửa tay khỏi phụng vụ. Điều này có chấp nhận được không, thưa cha? Con hiểu từ những gì con đã đọc được, rằng không linh mục nào được phép thay đổi Thánh lễ như đã quy định ...
Đọc tiếp

Các phó tế và việc rửa tội trong Thánh lễ

/ 87 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Con rất muốn cha làm sáng tỏ một vấn đề liên quan đến việc rửa tội trong Thánh lễ. Con là phó tế trong một giáo xứ nhỏ. Con chưa rửa tội nhiều người - thường là cháu của con hoặc nếu ai đó xin con rửa ...
Đọc tiếp

Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh

/ 201 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Vì năm nay (2020) lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh ngày 2-2 rơi vào Chúa Nhật, đâu là các lựa chọn? Hai lựa chọn được đưa ra trong Sách lễ Rôma gây khó khăn cho ngày lễ trong các giáo xứ như xứ chúng ...
Đọc tiếp

Nhà chầu Thánh Thể bên trong một nhà thờ.

/ 127 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Trong giáo xứ của con, nhà chầu Thánh Thể nằm phía trái bàn thờ, và nhà tạm có thể được nhìn thấy cho khoảng một phần ba giáo dân ngồi ở ghế của họ. Như vậy, trong khi cầu nguyện ở ghế trước khi Thánh ...
Đọc tiếp

Quy định của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích về nghi thức chúc bình an trong Thánh Lễ

/ 118 / Phụng Vụ
Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, trong một Thư luân lưu mới ra gần đây, công bố rằng thời điểm chúc bình an trong Thánh Lễ sẽ không thay đổi, và đưa ra một số khuyến nghị giúp cho việc cử hành nghi thức này được xứng hợp hơn. “Bộ Phụng tự ...
Đọc tiếp

Linh mục có thể rời bàn thờ để chúc bình an không?

/ 89 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Linh mục có thể rời bàn thờ để bắt tay với cộng đoàn khi chúc bình an không? Con nghe nói linh mục làm như thế là sai, và con thực sự muốn biết liệu điều này là đúng hay sai, bởi vì nó khiến cho con không yên tâm về việc chúng con làm điều gì đó ...
Đọc tiếp

Thể thức linh mục cử hành Thánh lễ một mình

/ 122 / Phụng Vụ
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Gần đây con đã nói chuyện với một số anh em linh mục về việc cử hành Thánh lễ một mình, khi không có ngưởi giúp lễ và không có cộng đoàn, mà chỉ một mình linh mục cử hành Thánh lễ. Dường như không có sự thống nhất về cách thức cử hành Thánh lễ ...
Đọc tiếp