TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-05

/ 25 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu thương, hôm nay chúng con cử hành lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ, theo gương Thánh Ignatius Loyola. Xin cho chúng con có thể đi theo Đường của Con Tim, và học hỏi cách trung thành trong lời nói và hành động nơi Mẹ Maria. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN THE MORNING Loving ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05

/ 17 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin cho con được liên kết với Cha, như cây liền cành. Xin cho con được tận hưởng nhựa sống của Cha và sinh hoa quả ngọt lành, để các nhánh cây khác có thể được nối kết với Cha, lan truyền nhựa sống của Cha đến người khác. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-05

/ 30 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con xin dâng ngày hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho Giáo hội ở Châu Phi, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính mừng Maria… WITH JESUS IN THE MORNING Gracious Father, I offer this day to your Most Sacred ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-05

/ 34 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới hôm nay với món quà tình yêu của Cha. Con xin phó dâng trọn cuộc sống của con cho Cha qua lời cầu bầu của thánh Bernadine ở Sien, đấng đã truyền rao thánh danh Cha, nguyện xin mẫu gương của thánh nhân giúp con mạnh dạn tuyên xưng Danh Cha trong mọi lời nói việc làm của con. Con xin dâng ngày hôm ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-05

/ 29 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha đã dạy chúng con biết yêu thương nhau, dạy con yêu thương tha nhân bằng tình yêu vô hạn. Hôm nay con xin dâng ngày lên Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05

/ 23 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất thương yêu, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó dâng nơi Cha trọn cuộc sống của con. Xin cho con trở nên khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria... WITH JESUS IN THE MORNING Loving Father, at the beginning of this new day, I ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05

/ 25 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha là Đường là Sự thật và là Sự sống. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc của ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các dân tộc ở Châu Phi, thông qua cam kết của Hội Thánh, họ sẽ biết hiệp nhất và tìm thấy niềm hy vọng. Kính Mừng Maria.... WITH JESUS IN THE MORNING Heavenly Father, you are the Way, Truth and Life. I ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-05

/ 27 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng trọn hảo, vào ngày mới này, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, con cầu nguyện đến Cha với ý chỉ trong tháng này là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng Maria.... WITH JESUS ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-05

/ 36 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, trong ngày lễ kính thánh Matthia, con xin dâng lời chúc tụng Cha bởi thông điệp Tin Mừng của Cha vẫn luôn triển nở cho dù chúng con có yếu đuối mọn hèn thế nào đi chăng nữa, thì ngay cả sự phản bội cũng chẳng thể làm tình yêu lụi tàn. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-05

/ 48 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, nhờ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính mừng Maria... WITH ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-05

/ 47 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yếu, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, con xin cầu nguyện cho đàn chiên của Cha luôn phát triển lớn mạnh và trung thành với Cha. Con xin dâng ngày hôm nay, để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN THE ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-05

/ 56 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, Cha là Thần Khí và là Sự Sống. Con xin dâng lên Cha những nỗi lo âu sợ hãi, mọi đớn đau khổ cực, cũng như tất cả niềm vui của con trong ngày hôm nay để hướng về Giáo hội ở Châu Phi, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-05

/ 38 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, chúng con, là con cái của Cha đang gặp khó khăn trong việc sống hài hòa và đồng thuận với nhau. Con xin dâng lời cầu nguyện lên Cha, trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hòang Phanxicô và toàn thể Giáo hội, để sự hiệp thông với Cha và sự hiệp nhất giữa tất cả mọi người luôn thăng tiến qua từng ngày. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN THE MORNING Gracious ...
Đọc tiếp