TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-03

/ 17 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng sáng tạo muôn loài. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Muôn vật đã thức tỉnh. Vì vậy, Chúa ơi con cũng mong tâm hồn con cũng được thức tỉnh để cầu nguyện cho những người Kitô hữu đang chịu bách hại về đức tin, và xin cho quyền tự do tôn giáo luôn được công nhận trên toàn thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời.... WITH JESUS IN THE MORNING Father of ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-03

/ 24 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Đức Giêsu, Con yêu dấu của Cha đã tiến về Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn. Người thực là mẫu gương tuyệt vời để chúng con noi theo. Xin cho con không chùn bước để vác lấy thập giá của chính mình, nhưng nguyện dâng lên Cha thập giá đó như của lễ tinh tuyền xứng đáng trước nhan Cha. Con cũng xin dâng ngày hôm nay để cùng hiệp thông cầu nguyện theo ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-03

/ 66 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ kính Thánh Giuse, mẫu gương của đức ái, của lòng trung thành và chăm chỉ. Con xin dâng lên Cha công việc của con cùng tất cả niềm vui, mọi khó khăn và vất vả để cầu nguyện cho các cộng đồng Kitô Giáo đặc biệt là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Ki-tô luôn gần gũi họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-03

/ 27 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng trọn hảo, gương mặt của Cha, trái tim của Cha đã được biểu lộ cách trọn vẹn qua chính Con Cha là Chúa Giêsu, từ đó Cha trao ban cho chúng con lòng thương xót tuyệt hảo của Cha. Xin giúp con trở nên nhân chứng sống động cho Lòng Thương Xót của Cha trong tất cả mọi lời con nói và mọi việc con làm. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-03

/ 40 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, vào ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Chay hôm nay, cũng là ngày mừng kính lễ thánh Patrick, xin cho con biết học hỏi từ tấm gương của thánh nhân, biết cách truyền giáo cho người khác bằng sự thật và đức bác ái. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-03

/ 29 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin cho lòng yêu mến của con được lớn mạnh, để con yêu thương cả kẻ thù và những kẻ bắt bớ con. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ luôn được tôn trọng. ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-03

/ 56 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, hôm nay là thứ sáu mùa Chay, con muốn dâng lên Cha một cử chỉ của sự hòa giải, hướng về người mà con đã xúc phạm, hoặc người mà con đã làm điều không đúng với họ. Con xin dâng cử chỉ của hòa bình này lên Cha để cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu đang bị bách hại, để quyền sống Đức Tin của họ được công nhận. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-03

/ 21 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yêu, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Cha đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống; trong những lúc mệt mỏi, phiền muộn và cả những lúc con không trung thành với Cha. Xin cho lòng thương xót của Cha luôn ngự trị và đưa con trở về cùng Cha. Con xin dâng ngày hôm nay hiệp thông cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-03

/ 36 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khi con tiếp tục hành trình Mùa Chay, con cầu xin ơn tha thứ bởi nhiều lần con chưa lắng nghe lời Ngài. Con xin dâng lên Cha hết thảy mọi khó khăn, những sự mệt nhọc và những thất vọng trong ngày hôm nay như một lời cầu nguyện để nâng đỡ các Kitô hữu đang bị bách hại trên toàn thế giới. Lạy Cha, xin giảm bớt những đau khổ và đảm bảo các quyền lợi của ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-03

/ 42 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha, con mong chờ những điều sẽ xảy ra ở phía trước. Với sự hiện diện yêu thương của Cha, xin Cha đồng hành cùng con và giúp con trở thành nhà truyền giáo, là chứng nhân tình yêu của Cha cho những người mà con gặp gỡ. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay cùng với những niềm vui lẫn đau buồn để cầu nguyện theo ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-03

/ 44 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yêu, khi con đang tiếp tục hành trình mùa Chay Thánh, xin giúp con đối mặt với những cám dỗ trong hoang mạc và chiến thắng chúng bằng tình yêu của Cha đang lớn dần trong lòng trung thành của con. Con xin dâng ngày hôm nay cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời..... WITH JESUS IN THE ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-03

/ 37 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, Cha đã sai các môn đệ đến nơi tận cùng trái đất, giữa những người không biết Cha và những người từ chối thông điệp yêu thương của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay với mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, để cầu xin cho các cộng đồng Ki-tô hữu, đặc biệt là các Ki-tô hữu đang bị bách hại, cảm thấy mình đang theo sát Chúa Ki-tô và xin cho các quyền ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-03

/ 77 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, ngay lúc khởi đầu ngày mới hôm nay, con ngước nhìn lên Cha như Cha cũng trìu mến nhìn con vậy. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, đặc biệt là các Ki-tô hữu đang bị bách hại, cảm thấy mình đang theo sát Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Lạy Cha chúng ...
Đọc tiếp