TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-07

/ 16 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dâng Cha mọi hoạt động thường nhật của con hôm nay để xin Cha, Đấng đã giải thoát dân Israel khỏi áp bức, sẽ làm cho công lý và hoà bình của Cha chiến thắng trong thế giới hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN THE MORNING Heavenly Father, I offer you, my ordinary activities of today so that you, who have freed your people ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-07

/ 29 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con, để cầu nguyện cho những người đang thực thi công lý, biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN THE MORNING Heavenly Father, on this feast ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-07

/ 31 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, ngày thứ Hai hôm nay, con xin dâng Cha những cử chỉ nhỏ bé để hiệp thông cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: Xin cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN THE MORNING Heavenly Father, ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-07

/ 23 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha là "người Samari nhân hậu" đích thực của một nhân loại đầy những tổn thương và đau khổ. Cha đã hạ mình trở nên giống chúng con, để gần gũi và băng bó các vết thương của chúng con. Xin giúp con biết noi theo gương Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN THE ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-07

/ 33 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Thưa Cha rất yêu mến, xin Cha ngự vào tim con hôm nay, và ban cho con niềm khát khao công lý cùng sự chính trực. Con xin dâng lên mọi giây phút trong ngày để cầu xin cho sự bất công không còn tồn tại trong xã hội hôm nay nữa. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN THE MORNING Loving Father, enter my heart this day and bring within me the desire for justice and ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-07

/ 30 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, trong sự hiệp thông với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con dâng lên Cha lời ngợi khen tôn kính, vì những món quà của Cha dành cho tất cả những gì đong đầy và truyền cảm hứng cho cuộc sống của con. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-07

/ 48 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha yêu dấu ơi, con xin dâng ngày mới này lên Cha, cùng với tất cả những gì con là và con có, để cầu nguyện cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN THE MORNING Loving Father, I offer you this new day, all that I am and ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-07

/ 36 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con đến bên Cha khi con bắt đầu một ngày mới. Cha không thể và cũng không cảm thấy mệt mỏi khi gõ cửa trái tim của từng người chúng con, cho đến khi chúng con mở lòng và đón chào Ngài. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời… WITH JESUS IN THE MORNING Heavenly ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-07

/ 33 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lên Cha mọi lời nguyện xin, cùng hành động của con và những khó khăn trong ngày, hòng nên như lời cầu nguyện cho những người đang thi hành công lý để họ biết thực thi với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN THE ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-07

/ 32 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha mến yêu, xin dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài, như lời cầu nguyện cho những người đang thi hành công lý để họ biết thực thi với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-07

/ 45 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dâng lên Cha những phút giây nghỉ ngơi và bình an của ngày Chúa Nhật hôm nay để hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này: Xin cho những người thực thi công lý biết làm việc với tinh thần liêm chính, và xin cho những bất công đang lan tràn thế giới được sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời... WITH JESUS IN THE ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-07

/ 46 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, vào thứ Bảy đầu tháng, ngày dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, con xin để trái tim mình rộng mở cho Cha. Xin Cha làm cho tim con nên tinh tuyền. Cuộc sống là một hành trình thật dài và lắm khó khăn nhưng lại là cơ hội để kết hợp với trái tim Cha. Con xin dâng ngày hôm nay như lời cầu nguyện cho những người đang thi hành công lý để họ biết thực thi với tinh ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-07

/ 42 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha rất thương mến của con ơi, trong ngày thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng hôm nay, con xin dâng mọi cử chỉ, mọi khoảnh khắc lên Cha để cầu nguyện cho những người thực thi công lý: xin cho họ biết làm việc bằng tinh thần liêm chính. Đồng thời, con cũng cầu xin cho sự bất công đang bao trùm thế giới sớm đi đến hồi kết. Lạy Cha chúng con ở trên ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-07

/ 38 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời,Cha là suối nguồn tuôn trào lòng xương xót và công bình. Con xin dâng lên mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Xin cho những người thực thi công lý biết làm việc bằng tinh thần liêm chính, và xin cho sự bất công đang bao trùm thế giớ sớm đi đến hồi kết. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN ...
Đọc tiếp