Khái Lược Về Sách A-Mốt

/ 40 / Kinh Thánh
DẪN NHẬP Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và lịch sử là một tiến trình. Trong mỗi giai đoạn cụ thể của lịch sử nhân loại đều có những dấu ấn riêng biệt làm nên lịch sử. Nhân loại đã trải qua giai đoạn sơ khai của thời nguyên thủy, rồi dần dần bước qua thời cổ đại - trung cổ - cận hiện đại - hiện đại. Và thời hậu hiện đại ngày nay đang đặt ra những vấn nạn mới. Chưa bao giờ con người làm ra nhiều ...
Đọc tiếp

(NHỮNG) NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA TRONG SÁCH I-SAI-A

/ 41 / Kinh Thánh
Bài nói chuyện của Cha Charles Conroy, MSC. Thầy Phêrô Nguyễn Quí Khôi (DCV Huế) trích dịch từ Journeys and Servants, do Catholic Biblical Association of the Philippines xuất bản, 2003. Chủ đề bài nói chuyện này của tôi là “(Những) người tôi tớ của Chúa trong Sách I-sai-a”, với chữ “những” đặt trong dấu ngoặc đơn, vì đó là một trong những điểm chính yếu tôi muốn tập chú vào. I. GIỚI THIỆU 1. ...
Đọc tiếp

Bản văn dấu kín được tìm thấy trên Sách Cuộn “trắng chữ” của Biển Chết

/ 48 / Kinh Thánh
Nữ ký giả kỳ cựu Laura Geggel của tập san Live Science vừa cho hay một khám phá mới liên quan tới Các Sách Cuộn Biển Chết. Thực vậy, theo cô, bản văn trước đây không ai đọc thấy trên một số mảnh của Các Sách Cuộn Biển Chết nay đã có thể đọc được, cho thấy đây có thể là một sách cuộn chưa được khám phá và giúp giải quyết cuộc tranh luận về Sách Cuộn Đền Thờ (Temple Scroll). Cơ Quan Khảo Cổ Do ...
Đọc tiếp

Tư Liệu Thánh Kinh: Việc Giải Thích Thánh Kinh

/ 68 / Kinh Thánh
Một số câu truyện trong Phúc Âm rõ nghĩa đến độ ai cũng có thể hiểu được. Nhưng đối với các phần khác trong Thánh Kinh, hiểu được nghĩa không phải là việc dễ dàng. Thánh Kinh là một sách cổ xưa gồm nhiều phần khác nhau, do nhiều người khác nhau viết, và nói với nhiều thứ cử tọa khác nhau, dưới nhiều văn phong và ngôn ngữ khác nhau. Khi đọc một đoạn Thánh Kinh, ta nên đặt ba câu hỏi sau đây: Đoạn ...
Đọc tiếp

Các tư liệu Thánh Kinh: Ngành Khảo Cổ Thánh Kinh

/ 58 / Kinh Thánh
Những bước đáng kể đầu tiên trong việc học hỏi về thế giới cổ thời được thực hiện năm 1798 khi cuộc xâm lăng Ai Cập của Na-pô-lê-ông đòi một cuộc thám hiểm vùng đồi núi tại đó. Dịp đó, Khối Ðá Rosetta đã được khám phá ra. Ðó là một khối đá trên đó cùng một bản văn đã được khắc bằng hai ngôn ngữ Hy Lạp và Ai Cập. Nó giúp người ta lần đầu tiên giải mã được lối viết tượng hình (hieroglyphs) của cổ ...
Đọc tiếp

Vua David

/ 45 / Kinh Thánh
Trong kinh cầu Đức Bà có câu cầu xin: „Đức Bà như lâu đài Da-vít vậy“. Da-vít là ai mà sao lại so sánh ví như vậy ? 1. David được tuyển chọn làm vua dân Israel Vào thời xa xưa bên Israel, các vị Vua có vai trò vị trí rất nổi bật quan trọng. Vua là cha của dân tộc, nên số phận dân tộc tùy thuộc vào nhà vua. Nếu một vị vua cai trị dân với đức tính công bình chính trực, với nghệ thuật cao điều ...
Đọc tiếp

Tư Liệu Thánh Kinh: Lịch sử Do Thái

/ 154 / Kinh Thánh
Lịch Sử Ít-ra-en Vùng Cận Đông, trước năm 3,000 trước CN, có hai trung tâm văn minh rất tách biệt nhau. Mỗi nền văn minh đều có văn hóa, tay nghề và hệ thống chữ viết riêng. Một ở vùng Lưỡng Hà, tức vùng đất nằm giữa hai con sông Tích-ra và Êu-phơ-rát, một vùng ‘trăng lưỡi liềm phì nhiêu’. Nền văn minh kia chính là Ai Cập. Câu truyện về loài người bắt đầu với Vườn Ê-đen, tọa lạc đâu đó ở Lưỡng ...
Đọc tiếp

Một số ý niệm chủ chốt trong Tin Mừng Gioan

/ 90 / Kinh Thánh
1. Ngôi Lời  Theo Leon Morris, trong The Gospel According to John (WM. B. Berdmans Publishing Co. Grand Rapids, Michigan), hạn từ Logos (Lời) rất được người Hy Lạp sử dụng. Nó có thể được coi như một cái gì ở bên trong con người để chỉ ý nghĩ hay lý lẽ. Nhưng nó cũng có nghĩa như một cái gì được nói ra để phát biểu ý nghĩ kia, tức lời nói. Nghĩa triết học thường theo ...
Đọc tiếp

Phúc âm Gioan và các tham chiếu tiềm ẩn của Ngũ Kinh

/ 80 / Kinh Thánh
Trong các chương đầu của Phúc Âm Gioan, ta thấy có nhiều từ ngữ và kiểu nói xem ra tương tự như các thuật ngữ dùng trong Ngũ Kinh, nhất là ở các chương đầu của Sách Sáng Thế. Nhiều người coi đây là những tham chiếu tiềm ẩn hay mặc nhiên, nghĩa là không được phúc âm gia hay nhân vật nói chúng nhắc tới nguồn gốc hay tác giả. Trong bài này, chúng tôi nhắc đến một số từ ngữ và kiểu nói ấy và tìm hiểu ...
Đọc tiếp

Môsê khẩn cầu cho dân

/ 78 / Kinh Thánh
Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn." Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa:  "Lạy Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay ...
Đọc tiếp

Ai vác thập giá, thập giá của ai

/ 71 / Kinh Thánh
Ông Si-mong vác thánh giá… Đàng thánh giá: “nơi thứ năm: ông Si-mong vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giê-su…” Hôm nay Thứ sáu Tuần Thánh, những đường phố trong cổ thành Giêrusalem mà các Kitô hữu “đi Đàng Thánh Giá” theo truyền thống từ thế kỷ 12, khi liên quân các nước Âu Châu hiệp nhau (gọi là Đạo Binh Thánh Giá) đánh chiếm lại Thánh Địa và đặc biệt Giê-ru-sa-lem. Thành phố Giêrusalem thời Chúa ...
Đọc tiếp

Theo Kinh Thánh, Có Luyện Ngục Không?

/ 248 / Kinh Thánh
Trích trong Bạn Biết Gì Về Kinh Thánh? Nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: ¿Qué sabemos de la Biblia? của ARIEL ALVAREZ VALDES  San Pablo, Madrid 1999 Chuyển ngữ: Mát-thêu Vũ Văn Lượng, OP   Về sự thanh luyện trong Luyện ngục Hạn từ “Luyện ngục” gợi lên suy nghĩ của những người Công giáo về điều gì đó tựa như một nơi khổ hình, một nơi rộng lớn cho những người trong đó chờ được cứu ...
Đọc tiếp

Bài Ca Chiến Thắng sau Phép Lạ Vượt Biển của Môsê

/ 260 / Kinh Thánh
Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: “Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng: Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc, Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng. Người là trang chiến binh, danh Người là ‘Đức Chúa!’ Xa ...
Đọc tiếp

Góp ý về 3 từ : Kinh Thánh, Thánh Kinh, Sách Thánh - Từ nào đúng ?

/ 169 / Kinh Thánh
Đặc Ngữ Công Giáo: Góp Ý Về Ba Từ Kinh Thánh, Thánh Kinh, Sách Thánh - Từ Nào Đúng Sách viết về Thánh Kinh Công Giáo Việt Nam có vấn đề đáng chú ý là nhiều tác giả chỗ này dùng từ Thánh Kinh, chỗ khác viết là Kinh Thánh, có chỗ lại viết là Sách Thánh. Xin nêu vài thí dụ điển hình.  - Trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo của Tổng Giáo Phận Sàigòn do nhà xuất bản Tôn Giáo in năm 1997, nơi ...
Đọc tiếp