Kinh thánh trọn bộ được dịch ra 743 ngôn ngữ

08/04/2024
288


KINH THÁNH TRỌN BỘ ĐƯỢC DỊCH RA 743 NGÔN NGỮ

Trần Đức Anh, O.P.

Theo thống kê mới nhất, Kinh thánh toàn bộ Cựu và Tân ước đã được dịch ra 743 thứ tiếng trên thế giới, trong đó có ít nhất thêm 16 ngôn ngữ được chuyển ngữ lần đầu tiên.

Theo Liên hiệp Kinh thánh Thế giới (UBS), trong số các ngôn ngữ mới có Kinh thánh, có tiếng của thổ dân Mohawk bên Canada. Bản dịch Bộ Kinh thánh được hoàn tất sau 25 năm làm việc. Trong năm ngoái, Liên hiệp Kinh thánh Thế giới đã hoàn tất các dự án dịch trong 106 thứ tiếng, trong đó phần lớn chỉ có một phần của Kinh thánh được dịch thuật. 106 thứ tiếng vừa nói được một tỷ 250 triệu người sử dụng. Mục đích Liên hiệp nhắm tới là trong vòng 15 năm tới đây, sẽ có thêm 1.200 ngôn ngữ và thổ ngữ có Kinh thánh được dịch ra. Hiện thời, có 442 dự án đang được tiến hành.

Liên hiệp Kinh thánh Thế giới qui tụ 160 Hội Kinh thánh thành viên, mỗi quốc gia có Hội Kinh thánh riêng của mình.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org