Sự liên hệ theo Giáo luật giữa Giám mục giáo phận và Dòng tu trong địa hạt

/ 178 / Giáo luật
Khoản luật 383 của Bộ Giáo Luật 1983 dạy rằng Giám Mục Giáo Phận, với tư cách là chủ chăn, phải có trách nhiệm và bổn phận với mọi người cư ngụ hay đang ở trong lãnh địa Giáo Phận của mình. Thế nên, bất luận người đó là tín hữu Công Giáo, hay thuộc tôn giáo khác, bất kể người đó thuộc quốc tịch, màu da, giai cấp nào cũng đều được thụ hưởng sự săn sóc từ Giám Mục Giáo Phận. Nói như thế, các Dòng ...
Đọc tiếp

Ngừa Thai và Hôn Nhân

/ 236 / Giáo luật
Một hành động giao hợp sinh lí có ý tránh thai (a contraceptive act of sexual intercourse) có thỏa những yêu cầu của hôn nhân hoàn hợp (consummation) hay không? Những đòi hỏi của Giáo Luật cho Hôn nhân hoàn hợp   Sau đây là một vấn đề về đạo đức sinh học mà một độc giả của Zenit đã nêu lên và được các thành viên của Viện nghiên cứu về Văn hóa Sự Sống (Culture of Life Foundation) trả lời. ...
Đọc tiếp

Coram Cormac Burke, 20-1-1994 - Vấn đề vô hiệu hôn nhân do kính sợ

/ 189 / Giáo luật
Các tòa án không thể để mình bị dẫn dắt bởi điều có thể là bình thường hoặc phổ biến trong quá khứ, nếu chứng cớ hiển nhiên trong một vụ án chứng tỏ rằng quyền tự nhiên và tôn giáo bị vi phạm. Câu hỏi pháp lý cần phải xác định là phải chăng một người hoặc cuối cùng tự do chấp nhận hôn nhân được đề nghị, không do tình yêu, mà do tôn trọng kinh nghiệm lớn hơn, v.v.; hoặc “người chấp nhận” hôn nhân ...
Đọc tiếp

Bộ Giáo Luật 1983

/ 272 / Giáo luật
Bộ Giáo Luật 1983 ...
Đọc tiếp

Giám Quản Tông Tòa và việc bổ nhiệm các chức vụ

/ 387 / Giáo luật
Có những thể loại Giám Quản Tông Tòa (amministratore apostolico) khác nhau: - Giám quản Tông Tòa cho trường hợp khuyết vị (sede vacante), ad nutum Sanctae Sedis (do Tông Tòa  định đặt) - Giám quản Tông Tòa cho trường hợp không trống tòa (sede plena) - Giám quản Tông Tòa cho trường hợp cản tòa (sede impedita) - Giám quản Tông Tòa được thiết lập cách bền vững (stabilita ...
Đọc tiếp

Dịch và Bình Giải 21 Điều Luật Mới Về Tố Tụng Hôn Nhân (đ. 1671-1691) ĐGH Phanxicô Ban Hành Trong Tự Sắc Mitis Iudex Dominus Jesus

/ 245 / Giáo luật
Dịch và Bình Giải 21 Điều Luật Mới Về Tố Tụng Hôn Nhân (đ. 1671-1691) ĐGH Phanxicô Ban Hành Trong Tự Sắc Mitis Iudex Dominus Jesus   JB. Lê Ngọc Dũng   Hôn nhân tự bản chất là cuộc sống hiệp thông hướng đến thiện ích của đôi bạn và sinh sản giáo dục con cái. Mục đích hôn nhân phải đi theo đúng hướng này. Nếu kết hôn vì mục đích hoàn toàn xa lạ như để lợi dụng xác thịt, tiền bạc, ...
Đọc tiếp

Giáo Luật và việc Giáo Sĩ tham gia vào Chính Trị

/ 437 / Giáo luật
Giáo Luật và việc Giáo Sĩ tham gia vào Chính Trị   A. Lời Mở Đầu:   Gần đây nếu chúng ta có dịp theo dõi sát nút hiện tình của Giáo Hội, thì vấn đề Linh Mục hay giới Giáo Sĩ tham gia vào chánh trị là một đề tài khá nóng bỏng. Được xuất phát từ khuynh hướng bộc phát của Thần Học Giải Phóng, một số Giáo Sĩ tại các quốc gia như: Haiti, Phi Luật Tân, Canada, Hoa Kỳ, Papua New Guinea, Phi ...
Đọc tiếp

HÔN NHÂN TRONG BỘ GIÁO LUẬT

/ 377 / Giáo luật
HÔN NHÂN TRONG BỘ GIÁO LUẬT   Lm. Phan Tấn Thành NHẬP ĐỀ Hôn nhân có thể bàn dưới nhiều khía cạnh: xã hội học, lịch sử, triết học, thần học. Trong lãnh vực thần học, chúng ta có thể bàn về hôn nhân dưới khía cạnh tín lý, luân lý, mục vụ. Chẳng hạn như trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hôn nhân được bàn đến trong Phần thứ nhất (Tuyên xưng đức tin: số 371-373), Phần thứ hai (Cử hành ...
Đọc tiếp