Thời Gian Biểu Của Kỳ Thi Tuyển Sinh Vào Chủng Viện Lê Bảo Tịnh 14-18.07.2019

/ 1604 / Thông Báo
Có thể download Thời Gian Biểu và Danh Sách Ban Tuyển Sinh tại đây. ...
Đọc tiếp

Tuyển sinh ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế 2019

/ 501 / Thông Báo
Xin download tài liệu tại đây   ...
Đọc tiếp