Tuyển sinh ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế 2019

/ 241 / Thông Báo
Xin download tài liệu tại đây   ...
Đọc tiếp

Thông báo về việc áp dụng sắc lệnh “IN MISSA IN CENA DOMINI” của Bộ Phụng Tự về thay đổi nghi thức rửa chân trong Tam Nhật Vượt Qua

/ 1032 / Thông Báo
Xin download thư của ĐGM. Giáo phận Thanh Hóa tại đây Xin download thư của ĐTC Phanxicô và sắc lệnh “In Missa in Cena Domini” tại đây   ...
Đọc tiếp

Thư Mời Và Chương Trình Thi Ngắm Đứng Mùa Chay 2019

/ 1357 / Thông Báo
------------------o0o------------------   ...
Đọc tiếp

Thư Mục Vụ Của Đức Cha Giáo Phận về Việc Cử Hành Giờ Chầu Thánh Thể Theo Sáng Kiến "24 Giờ Cho Chúa" Mùa Chay 2019

/ 1351 / Thông Báo
Xin Download file tài liệu "24 Giờ Cho Chúa" tại đây (bản Microsoft Word)  Xin Download file tài liệu "24 Giờ Cho Chúa" tại đây (bản Microsoft PDF)  ...
Đọc tiếp