Yêu thương nhau như Thầy (24.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh)

/ 25 / Chia sẻ Lời Chúa
  Lời Chúa (Ga 15, 12-17) Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-05

/ 25 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu thương, hôm nay chúng con cử hành lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ, theo gương Thánh Ignatius Loyola. Xin cho chúng con có thể đi theo Đường của Con Tim, và học hỏi cách trung thành trong lời nói và hành động nơi Mẹ Maria. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria... WITH JESUS IN THE MORNING Loving ...
Đọc tiếp

Thầy là cây nho, anh em là cành (22. 05.2019 - Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh)

/ 45 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 15, 1-8 1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05

/ 17 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin cho con được liên kết với Cha, như cây liền cành. Xin cho con được tận hưởng nhựa sống của Cha và sinh hoa quả ngọt lành, để các nhánh cây khác có thể được nối kết với Cha, lan truyền nhựa sống của Cha đến người khác. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ...
Đọc tiếp

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy- (21.05.2019 - Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

/ 51 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 27-31 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-05

/ 30 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con xin dâng ngày hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho Giáo hội ở Châu Phi, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính mừng Maria… WITH JESUS IN THE MORNING Gracious Father, I offer this day to your Most Sacred ...
Đọc tiếp

Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy (20.05.2019 -Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh)

/ 33 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 21-26 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? " 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-05

/ 34 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới hôm nay với món quà tình yêu của Cha. Con xin phó dâng trọn cuộc sống của con cho Cha qua lời cầu bầu của thánh Bernadine ở Sien, đấng đã truyền rao thánh danh Cha, nguyện xin mẫu gương của thánh nhân giúp con mạnh dạn tuyên xưng Danh Cha trong mọi lời nói việc làm của con. Con xin dâng ngày hôm ...
Đọc tiếp

Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người (CN V Phục Sinh - Năm C)

/ 32 / Chia sẻ Lời Chúa
 Lời Chúa: Ga 13, 31-33a.34-35 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-05

/ 29 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha đã dạy chúng con biết yêu thương nhau, dạy con yêu thương tha nhân bằng tình yêu vô hạn. Hôm nay con xin dâng ngày lên Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, và là dấu chỉ niềm hy vọng cho lục địa này. Kính Mừng ...
Đọc tiếp

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (18.05.2019 - Thứ bảy, sau Chúa IV Phục Sinh

/ 34 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 7-14 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05

/ 23 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất thương yêu, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó dâng nơi Cha trọn cuộc sống của con. Xin cho con trở nên khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria... WITH JESUS IN THE MORNING Loving Father, at the beginning of this new day, I ...
Đọc tiếp

Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (Thứ Sáu, 17.05.2019)

/ 36 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Ga 14, 1-6 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi." 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05

/ 25 / Kinh Nguyện
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, Cha là Đường là Sự thật và là Sự sống. Con xin dâng lên Cha mọi khoảnh khắc của ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho các dân tộc ở Châu Phi, thông qua cam kết của Hội Thánh, họ sẽ biết hiệp nhất và tìm thấy niềm hy vọng. Kính Mừng Maria.... WITH JESUS IN THE MORNING Heavenly Father, you are the Way, Truth and Life. I ...
Đọc tiếp