Hạt giống (29.01.2020 - Thứ Tư tuần III TN năm A)

/ 8 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa : Mc 4, 1-20 Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: “Các người nghe đây! Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-01-2020

/ 65 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con vui mừng và dâng lời cảm tạ vì ngày mới Cha ban cho con để con có cơ hội được bước đi theo Cha. Xin cho con biết dành thời gian trong ngày để tâm sự với Cha và lắng nghe Cha. Con dâng lên Cha ngày sống của con để cầu cho các Ki-tô hữu, những người anh em theo các tôn giáo khác, và mọi người thiện tâm biết kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới. Lạy ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-01-2020

/ 140 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới này, con tìm đến Cha, và xin cho con sẵn sàng thi hành sứ mạng của Cha. Ý muốn của Cha là những điều giúp chúng con người sống nên người hơn, gần gũi với Cha và nhân hậu với tha nhân. Sứ mạng đó làm cho chúng con thực sự hạnh phúc, vì khát khao của Cha là cho chúng con được hạnh phúc. Hôm nay, xin giúp con nhận ra và thi hành lời mời gọi mà ...
Đọc tiếp

Đây là mẹ tôi (28.01.2020 – Thứ Ba Tuần 3 TN - Thánh Tôma Aquinô)

/ 34 / Kinh Nguyện
Lời Chúa: Mc 3, 31-35 Khi ấy, Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn ...
Đọc tiếp

Tôi tớ tốt lành và trung tín (27.01.2020 – Thứ Hai MỒNG BA TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm)

/ 25 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-01

/ 141 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG MÙNG 3 TẾT Lạy Cha là Chúa của vũ trụ, tạ ơn Cha đã mời gọi con cộng tác vào sứ mạng làm chủ và lao động để cải tạo thế giới này với Cha. Con dâng lên Cha mọi công ăn việc làm của con trong năm mới này, xin Cha thánh hóa và chúc lành để con luôn có được sự hạnh phúc khi lao động, hầu góp phần hoàn thành chương trình sáng tạo của Cha. Con xin dâng ngày sống để cầu ...
Đọc tiếp

Thờ cha kính mẹ – (26.1.2020 – Chúa nhật – Mồng Hai Tết Nguyên đán – Kính nhớ ông bà tổ tiên)

/ 30 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mt 15, 1-6 Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY MÙNG 2 TẾT

/ 65 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG MÙNG 2 TẾT Lạy Cha, khởi đầu sáng ngày mùng 2 Tết hôm nay, con hướng về Cha và cầu nguyện cách đặc biệt cho ông bà, cha mẹ của con được hồn an xác mạnh, hạnh phúc bên đoàn con cháu. Xin Cha chúc phúc, gìn giữ các ngài, để các ngài luôn sống an vui thánh thiện và truyền lại đức tin cũng như sự khôn ngoan cho con cháu. Lạy Cha chúng con ở trên trời… — ∞  +  ∞ ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY MÙNG 1 TẾT

/ 96 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU NĂM Thưa Cha trên trời, Đấng rất mực thương yêu của con. Ngày đầu tiên trong năm mới hôm nay, con xin dâng lên Cha những người thân của con và cả chính con nữa. Xin Cha ban phước lành cho gia đình chúng con, xin gìn giữ chúng con mỗi ngày trong suốt năm nay. Con cũng xin hiệp ý cầu nguyện cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. ...
Đọc tiếp

Đến với Người, ở với Người (24.01.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên)

/ 26 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 3,13-19 13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30 TẾT

/ 115 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 30 TẾT Lạy Cha nhân ái, con xin dâng lên Cha ngày cuối năm này, với ước ao có sự thảnh thơi trong tâm hồn, và nghiệm lại năm qua với bao ân huệ lớn nhỏ Cha không ngừng ban cho con. Xin cho con tâm hồn hứng khởi, biết dành chút thời gian để chiêm ngắm vẻ đẹp muôn loài Cha đã tạo dựng cho con hưởng dùng. Con hết lòng tạ ơn và tôn vinh, cùng khát khao mở rộng tâm hồn ...
Đọc tiếp

Chữa lành nhiều bệnh nhân (23.01.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên)

/ 31 / Chia sẻ Lời Chúa
Lời Chúa: Mc 3, 7-12 7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc ...
Đọc tiếp

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-01-2020

/ 53 / Kinh Nguyện
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Sáng sớm này, con tạ ơn Cha vì vẻ đẹp công trình sáng tạo của Cha. Xin cho con biết bước theo Chúa Giêsu, tìm kiếm và nhận ra Ngài trong các hoàn cảnh và nơi những con người mà con gặp gỡ hôm nay. Con xin dâng mọi lời nói, việc làm của con để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con...    WITH JESUS IN THE MORNING On this morning, ...
Đọc tiếp