Giáo xứ Chính Tòa: Tĩnh tâm gia trưởng – Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

/ 4358 / Nhà Thờ Chính Tòa
Chúa Nhật ngày 19/03/2017, tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Giuse – Quan Thầy giáo phận, quan thầy Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – giám quản giáo phận Thanh Hóa. Trước Thánh lễ, vào lúc 15 giờ 30, cha Phaolô Nguyễn Duy Thường đã có những chia sẻ ý nghĩa trong giờ giảng tĩnh tâm cho giới gia trưởng của giáo xứ. Cha mời gọi giới gia trưởng trong ...
Đọc tiếp