Logo Năm Thánh 85 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa

05/12/2016
3067
KÍNH GỬI QUÝ VỊ LOGO NĂM THÁNH KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HÓA.
* Quý vị có thể lưu hình ảnh hoặc tải về từ đây.