Thường Huấn Linh Mục 2017: Tòa Án Hôn Phối: Thủ Tục và Án Lý

/ 1429 / Linh mục và tu sĩ
Lm. J.B. LÊ NGỌC DŨNG   NỘI DUNG   Bài 1 : TỔNG QUÁT CƠ CẤU TÒA ÁN GIÁO PHẬN.. 1 1.  Tổ chức tòa án. 1 a. Tòa án cấp một 1 b. Tòa án xử cấp hai, cấp kháng án. 2 2. Các loại và nhân sự tòa án hôn phối ...
Đọc tiếp

Tài liệu thường huấn Giáo tỉnh Hà Nội 2017 : Bí Tích Hôn Nhân

/ 915 / Linh mục và tu sĩ
  MỤC VỤ GIÁO LUẬT: BÍ TÍCH HÔN NHÂN   Lm. J.B. LÊ NGỌC DŨNG   Mục lục 1. NHỮNG NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG.. 9 1.1. Hôn nhân. 9 a- Sự thành lập hôn nhân: Kết ước. 9 b- Thiện ích hôn nhân, bonum coniugum.. ...
Đọc tiếp

Đào Tạo Linh Mục Theo Ratio 2016

/ 2189 / Linh mục và tu sĩ
Đào tạo linh mục luôn là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh. Sau Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis năm 1970, dựa vào những thay đổi của Giáo luật 1983, Bộ Giáo sĩ đã công bố Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis ngày 19-3-1985. Sau đó, một văn kiện rất quan trọng mang tính tổng hợp là tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Pastores Dabo Vobis (1992) của thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô ...
Đọc tiếp

Tài Liệu Thường Huấn HĐLM GP Vinh: Một Số Điều Cần Nhắc Lại

/ 971 / Linh mục và tu sĩ
TÀI LIỆU THƯỜNG HUẤN  CHO CÁC LINH MỤC GIÁO PHẬN VINH   MỘT SỐ ĐIỀU CẦN NHẮC LẠI       I.  VỀ BÀI GIẢNG LỄ (HOMILIA)   *  Khi nói về bài giảng trong Thánh lễ, điều 767 của bộ giáo luật đã trình bày 4 triệt như sau :           §1. Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bật nhất là bài giảng thánh lễ vì là phần ...
Đọc tiếp