Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo họ Mía – Gx. Quần Ngọc:  Thánh Lễ Tạ Ơn – Làm Phép và Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Ngôi Thánh Đường Giáo Họ

“…mượn lời tạ ơn của Đức Mẹ để chúng ta tạ ơn Chúa đã thương cho chúng ta có ngôi nhà thờ này. Tạ ơn Chúa vì đã đến, ở đây và ở cùng chúng ta…” Trên đây là tâm tình của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn - đặt viên đá đầu tiên xây ...
Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

  BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM B WHĐ (29.02.2024) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B. Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha vào Chúa nhật 3 ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12