Giáo Phận Thanh Hóa

Thánh Lễ Quan Thầy Ca đoàn Cécilia Giáo Xứ Chính Tòa

 Vào lúc 18h30, Thứ Tư, ngày 22/11/2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa, Cha chính xứ Tôma Bùi Huy Cường đã dành thời gian tham gia Giờ chầu – Tĩnh tâm – Giải tội và cử hành Thánh Lễ mừng kính Thánh nữ Cecilia - quan Thầy Ca đoàn Cecilia giáo xứ Chính Tòa. Trong bài ...
Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023: Nhập thể và Hiệp hành

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023: Nhập thể và Hiệp hành

  Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023: Nhập thể và Hiệp hành Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay chúng ta đang sống trong bối cảnh Giáo Hội vừa kết thúc một tháng nhóm họp của Thượng Hội Đồng lần thứ XVI, với chủ đề: “Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Bối cảnh này cho chúng ta ...
 • Banner Footer 1
 • Banner Footer 2
 • Banner Footer 3
 • Banner Footer 4
 • Banner Footer 5
 • Banner Footer 6
 • Banner Footer 7
 • Banner Footer 8
 • Banner Footer 9
 • Banner Footer 10
 • Banner Footer 11
 • Banner Footer 12