Video: Ý cầu nguyện tháng 11.2020 của Đức Giáo Hoàng Phanxico

06/11/2020
546
VIDEO: Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR NOVEMBER 2020

Ý Truyền Giáo:  Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo
Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.

Prayer intention for evangelisation - Artificial Intelligence
We pray that the progress of robotics and artificial intelligence may always serve humankind.