VIDEO Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01-2021 CỦA ĐGH PHANXICÔ

08/01/2021
491
VIDEO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG, THÁNG 1 – 2021
THÁNG GIÊNG: CỔ VÕ TÌNH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI
 

 
Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, theo Chúa Giê-su, chúng ta đến với nhau như anh em, chị em, và chúng ta cũng là anh chị em với cả những người cầu nguyện thuộc những nền văn hoá khác, những truyền thống và niềm tin khác.

Chúa Giê-su dạy chúng ta khi đến cầu nguyện, anh chị em chúng ta hãy đến với nhau và cùng cầu nguyện cho các nền văn hóa, các truyền thống và những niềm tin khác chúng ta.

Chúng ta là anh chị em của nhau trong cầu nguyện.

Tình huynh đệ dẫn dắt chúng ta mở lòng mình ra với Chúa là Cha của mọi người, và nhìn nhận mọi người như là anh chị em của mình để có thể san sẻ cuộc sống, hỗ trợ, yêu thương và thấu hiểu họ hơn.

Giáo Hội quý trọng những hoạt động của Thiên Chúa nơi mọi người và nơi các tôn giáo bạn, song không quên vai trò Ki-tô hữu của mình, vì nguồn cội của phẩm giá, của nhân phẩm và tình huynh đệ đó vốn hiện thân trong Tin Mừng của Đức Ki-tô Giê-su.

Là những tín hữu, chúng ta phải về nguồn của mình và tập trung vào điều cốt yếu. Điều cần thiết cho đức tin của chúng ta là tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, không chống đối nhau, nhưng cầu nguyện cho nhau và mở lòng mình ra với hết mọi người.
 
Nguồn: Bạn Đường Linh Thao