CÁC ỦY BAN TRONG GIÁO PHẬN THANH HÓA TỪ THÁNG 8/2020

21/08/2020
1805

Xin giới thiệu đến quý cộng đoàn dân Chúa DANH SÁCH CÁC ỦY BAN TRONG GIÁO PHẬN THANH HÓA. Kính xin quý ÔBACE thêm lời cầu nguyện và hiệp thông cộng tác cùng các quý Ban để việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Phận chúng ta được phát triển và vững mạnh theo Thánh Ý Chúa.

Tháng 3.2021Tháng 8.2020


Tháng 8.2016