Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Âu châu nhóm họp

08/02/2024
130


Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Âu châu nhóm họp

Từ thứ Hai ngày 05 đến ngày 09/02, các Giám đốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Âu châu đã tập trung ở thủ đô Hungary để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong sứ vụ chung: khích lệ một tinh thần truyền giáo trên khắp Âu châu.

 

Vatican News

Phát biểu tại buổi khai mạc, thứ Ba ngày 06/02, Đức Tổng Giám Mục Emilio Nappa, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (PMS) nói: “Truyền giáo và hiệp hành được thực hiện bằng những bước cụ thể cho việc loan báo Tin Mừng mới trên lục địa Âu châu. Loan báo Tin Mừng làm nên Giáo hội, tạo thành Giáo hội. Ngoài những khẩu hiệu được đưa ra trong những năm gần đây, chúng ta có thể nói về một Giáo hội đi ra, vừa đối thoại vừa truyền giáo. Một Giáo hội không tự quy chiếu, một cộng đoàn dành hoàn toàn cho công cuộc loan báo Tin Mừng”.

Theo Đức Tổng Giám Mục, trong chân trời này, thực tế của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cho hoạt động loan báo Tin Mừng ở một Âu châu ngày càng tục hoá, nhưng trong đó “Giáo hội Công giáo là một tổ chức đáng tin cậy trước dư luận, đáng tin trong lĩnh vực liên đới và quan tâm đến người nghèo” trước hết là một dấn thân cùng bước đi trong và cùng với Giáo hội, hỗ trợ các Giáo hội truyền giáo, giúp củng cố đức tin, khuyến khích một mùa hành động truyền giáo mới của các cộng đoàn Kitô.

Ngài nói: “Trong chân trời hiệp hành này, có thể hiểu được nhiệm vụ đang chờ đợi chúng ta trong việc tái khởi động vai trò và sự tham gia của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trong hoạt động tổng thể của Bộ Loan báo Tin Mừng: con đường truyền giáo hiệp hành bắt đầu từ chính chúng ta ‘trong nhà’”.

Để kết luận, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã đề xuất ba bước cụ thể: sự tham gia của các cấp độ khác nhau với việc đổi mới Nội quy; tổ chức các sự kiện huấn luyện truyền giáo theo các nhóm ngôn ngữ, đặc biệt ở những vùng đất đức tin nguội lạnh; thành lập hoặc phát triển các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở các nước châu Âu, nơi còn thiếu hoặc vẫn đang ở giai đoạn đầu.

 

 

Nguồn:vaticannews.va