Cha Gomez SJ. Chia Se Ve Su Vu Truyen Giao Tai Viet nam

22/03/2020
382
Cha Filipe Gomez (tên tiếng Việt là Ngô Minh) sinh ngày 2 tháng 6 năm 1935 tại Tây Ban Nha, vào Dòng Tên ngày 7 tháng 9, 1953, và hiện tại thuộc Tỉnh Dòng Tên Trung Hoa, nhưng làm việc tại Manila Philippines. Cũng là một nhân duyên đặc biệt, năm 1960 ngài đến Việt Nam. Tại đây, ngài bắt đầu học tiếng Việt và đồng thời dạy tiếng Latinh, tiếng Hy Lạp cho lớp tập sinh đầu tiên của Dòng Tên Việt Nam. Ngày 29 tháng Tư năm 1966, tại Vương Cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, ngài được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục. Ngài nguyên là bề trên Học viện Dòng Tên Việt Nam (1970-1976), nguyên Khoa Trưởng Phân khoa Thần học của Giáo Hoàng Học viện Piô X Đà Lạt (1971-1976). Cũng trong thời gian này, ngài đã có những đóng góp đầy ý nghĩa cho Giáo hội Việt Nam. Ngài cùng với ban giáo sư và quý thầy dịch tất cả các văn kiện của Công đồng Vaticanô II ra tiếng Việt. Ngài là người giúp phiên dịch, viết giới thiệu Phần Nhập đề Tổng quát, viết giới thiệu Sắc lệnh về Mạc khải, đã đọc lại và kiểm duyệt toàn bộ tác phẩm này để cho Nihil Obstat (bản dịch không có ngăn trở về giáo lý) và các đấng bản quyền thời ấy cho xuất bản chính thức. Từ 1971 đến nay ngài luôn đọc sách nghiên cứu, dạy Thần học, giảng dạy và xuất bản nhiều sách liên quan đến các môn học bằng tiếng Việt như: Cánh Chung học, Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Truyền Giáo học, Kinh Tin kính, Chúa Thánh Thần trong Thần học và Linh đạo, Thánh Mẫu học, Các nhân Đức Kitô giáo. Qua Video Clip này, ngài chia sẻ những kinh nghiệm truyền giáo mà ngài coi là những hồng ân Thiên Chúa đã ban xuống cho cha. Thái Phạm