Trực tiếp thánh lễ bế mạc thường huấn linh mục giáo tỉnh Hà nội 2017 tại Thanh hóa

18/05/2017
1767