Khóa Thường Huấn Giáo Lý Cho Qúy Thầy Chủng Sinh Năm 2020

28/06/2020
1462
Để củng cố thêm nền tảng Giáo Lý và giúp các thầy vững vàng hơn trong nhiệm vụ của mình, ngày 15.6.2020 tại Chủng Viện, cha Giám đốc đã tổ chức khóa thường huấn giáo lý cho các thầy chủng sinh tại chủng viện Vinh Thanh và chủng viện Thanh Hóa. Khóa học củng cố thêm hành trang giáo lý cho mỗi thầy.
 

Khóa thường huấn giáo lý năm nay được bắt đầu vào ngày 15.6  và kết thúc sau 19.6 khi các thầy nhận bài sai đi giúp hè tại các giáo xứ. Trong những ngày này, dưới sự hướng dẫn của cha Tôma Bùi Huy Cường, việc củng cố thêm nền tảng giáo lý là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi người Công giáo. Và điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi dành cho các thầy, những người chuẩn bị bước vào một sứ vụ cao cả đó là loan truyền Tin Mừng của Chúa đến với mọi người.
 

Theo lời khích lệ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II trong Tông Huấn dạy giáo lý, ngài đã nhắn nhủ các linh mục và tu sĩ rằng: “Hãy canh tân sự tín nhiềm vào việc dạy giáo lý, xem đó như là nhiệm vụ hàng đầu của sứ mệnh mình…Hãy dành cho việc dạy giáo lý những tiềm lực tốt nhất về nhân sự và sức lực, vật chất, để tổ chức việc dạy giáo lý cho chu đáo hơn… Đây là thái độ của lòng tin. Và một thái độ đức tin bao giờ cũng quy chiếu đến sự trung thành của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thiếu sót trong việc đáp ứng”.

Thông qua lời nhắn nhủ của ngài, chúng ta hiểu rằng đã đến lúc Giáo Hội Việt Nam cần canh tân lại việc dạy và học giáo lý Công Giáo. Tuy nhiên, mỗi người tu sĩ cần phải căn cứ vào địa phương mình được giao để thực hiện và triển khai việc dạy giáo lý cách phù hợp, căn cứ vào các thuộc tính của giáo xứ để tổ chức các hoạt động và phân chia cộng đoàn học giáo lý.

Người dạy có thể chọn các địa điểm dạy học phù hợp. Tuy nhiên, học giáo lý tại nhà xứ vẫn là nơi ưu tiên bởi hiệu quả mang lại tốt hơn. Một số lớp giáo lý cần thiết phải có tại mỗi giáo xứ là: Giáo lý khai tâm và giáo lý thường xuyên.

Trong khóa thường huấn này, để tổng kết nội dung, cha Tôma Bùi Huy Cường chia sẻ: Vì dạy giáo lý là giáo dục đức tin cho mọi người ở mọi lứa tuổi, là đào luyện đời sống Ki-tô hữu, là một trong những phương thế đào tạo nhà truyền giáo, nên giáo xứ, giáo phận phải có một chương trình dạy giáo lý. Chương trình này phải là một chương trình có hệ thống và toàn vẹn, có tổ chức, có thứ tự về cách tổ chức, nội dung, phương pháp giảng dạy và liên hệ với các hoạt đông mục vụ khác.

 

Kết thúc khóa thường huấn là Thánh Lễ tạ ơn và nhận bài sai đi giúp hè của Chủng sinh đoàn Thanh Hóa. Tạ ơn Chúa đã ban cho mọi người tham gia một tâm hồn nhiệt huyết và sốt sắng. Đồng thời, xin Ngài ban ơn và hướng dẫn mọi người trên con đường truyền giáo Đức tin.

BTT Chủng viện Lê Bảo Tịnh