Giáo xứ Phương Long: Cử Hành Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu và Hồng Ân Lãnh Nhận Thánh Thể Đầu Tiên Của Các Em Thiếu Nhi

05/07/2024
1056

 

Giáo xứ Phương Long: Cử Hành Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu và Hồng Ân Lãnh Nhận Thánh Thể Đầu Tiên Của Các Em Thiếu Nhi

Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2024, Giáo xứ Phương Long tràn ngập niềm vui và háo hức khi các em thiếu nhi trong cộng đoàn giáo xứ hân hoan chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời. Cột mốc đáng nhớ này đánh dấu một thời điểm vô cùng quan trọng trong hành trình ơn gọi của người Kitô hữu, các em chính thức được dự phần vào Mình và Máu Chúa Kitô, củng cố mối liên kết mật thiết của các em với Thiên Chúa và Giáo hội.
 

 

 

Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm trong đời sống đức tin của người Công Giáo, diễn tả mầu nhiệm sâu sắc về sự hiến thân: chịu chết và phục sinh của Chúa Kitô được Ngài thiết lập trong Bữa Tiệc Ly. Qua việc thánh hiến của chủ tế, nhờ vào quyền năng Chúa Thánh Thần bánh và rượu trở nên Mình và Máu thánh thật sự của Chúa Kitô; trao ban cho nhân loại của ăn thần lương nuôi dưỡng linh hồn và kết hợp chúng ta với hy tế của Chúa Kitô trên bàn thờ thập giá.

 

 

Đối với các em thiếu nhi Giáo xứ Phương Long, việc rước lễ lần đầu là một dịp trọng đại. Nó là bằng chứng đánh dấu các em bắt đầu bước vào đời sống Giáo hội một cách trọn vẹn và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua sự hồn nhiên và trong sáng của tâm hồn, các em là hình ảnh nhắc nhở chúng ta về sự đơn sơ và chân thành mà chúng ta được mời gọi đến gần Bí tích Thánh Thể - với một đức tin như trẻ thơ.

 


Khi chúng ta long trọng cử hành Thánh Lễ Khai Mạc Tuần Chầu tại giáo xứ Phương Long, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và tạ ơn về hồng ân Thánh Thể mà Chúa đã trao ban cho chúng ta và chúng ta cũng tha thiết nguyện xin Chúa ban muôn phúc lành của Ngài xuống trên Giáo Phận, giáo xứ và từng người chúng ta. Hy vọng qua việc cử hành bí tích Thánh Thể mà chúng ta tham dự hôm nay, biến đổi và hướng dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn, nuôi dưỡng đức tin và nhất là giúp chúng ta yêu mến bí tích Thánh Thể một cách nồng nàn hơn.

 


Cử hành thánh lễ khai mạc tuần chầu Thánh Thể thay giáo phận và ban bí tích Thánh Thể cho các em rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Phương Long hôm nay, không chỉ là một cột mốc quan trọng của các em mà nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng sâu sắc của Bí tích Thánh Thể trong cuộc sống của chúng ta, vì nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, củng cố đức tin của chúng ta và hiệp nhất chúng ta thành một thân thể trong Chúa Kitô. Ước gì bí tích này tiếp tục là ánh sáng dẫn đường cho tất cả những ai tham dự và dẫn chúng ta đến gần hơn với trái tim tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

 

Xin xem thêm hình ảnh tại đây

Hình Ảnh: Đình Khải
Bài viết: Từ Tâm
Ban truyền thông Gx. Phương Long