Giáo phận Thanh Hóa: Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Tòa 2024

28/03/2024
6035

Trong bầu không khí thánh thiêng mà toàn thể Giáo hội hướng về Tam Nhật Thánh và Đại Lễ Phục Sinh, lúc 8g00 ngày 27/03/2024 vừa qua, tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Thanh Hóa, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã chủ sự Thánh Lễ Truyền Dầu, ngày tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập chức Linh Mục Thừa Tác. Đồng Tế với ngài còn có Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ và gần 200 Cha trong linh mục đoàn giáo phận cùng sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và giáo dân khắp nơi trong giáo phận.
  

Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse đã diễn giải cho cộng đoàn phụng vụ được biết ý nghĩa ngày Lễ Truyền Dầu. Qua đó, ngài mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho ngài và quý Cha trong giáo phận, để các ngài ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su hơn, và cầu nguyện cho các tu sĩ, chủng sinh và mọi thành phần dân Chúa, vì chính qua Bí tích Rửa tội chính họ cũng được tham dự vào chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, chức linh mục cộng đồng.
 

Trong bài chia sẻ Đức Cha Giuse đã ngỏ lời với linh mục đoàn và mời gọi quý Cha cùng với ngài suy niệm về sứ mạng và cách sống của đời sống linh mục. Qua đó, Đức Cha Giuse nhấn mạnh rằng;  linh mục là kết quả của công trình cứu độ của Chúa Giê-su. Nên người Linh mục không tách khỏi Chúa Giê-su, là linh mục duy nhất tối cao, nhưng là tham dự vào chính chức linh mục duy nhất của Chúa. 

Kế đến, Đức Cha Giuse mời gọi linh mục hãy gắn bó với Chúa Giê-su và noi gương Người, từ bỏ bản thân để phục vụ Chúa và cứu giúp các linh hồn như trong bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi ngỏ lời với các linh mục với chủ đề ; “Nhận diện Người Mục tử như lòng Chúa mong ước”. Qua đó ngài nài xin các linh mục, mang lấy tâm tư và ý chí của vị mục tử Nhân lành là Chúa Giê-su. Đó là tâm tư yêu thương của một vị Thiên Chúa làm người, và ý chí của Ngài là quyết tâm cứu độ con người cho dù phai hy sinh mạng sống mình. Vì chỉ khi người linh mục dám đặt quả tim của Chúa Giê-su trong lồng ngực của mình, các linh mục mới có thể sống yêu thương như Chúa Giêsu và các ngài mới có thể can đảm vượt qua những ước muốn, những đam mê xấu do ảnh hưởng của thế giới tục hóa để có thể nghĩ, quan tâm và sống cho tha nhân.

Kết lời, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng cầu nguyện cho ngài cũng như linh mục đoàn được tràn ơn Chúa Thánh Thần để có thể sống giống Chúa Giêsu đó là can đảm hiến đời mình cho phần rỗi các linh hồn. 
Sau bài giảng, các Cha lập lại lời hứa khi chịu bí tích Truyền Chức Thánh.
 

Tiếp theo, Đức Cha Giuse đã cử hành nghi thức làm phép ba loại dầu: Dầu Thánh hiến (SC -Sanctum Chrisma), Dầu Bệnh nhân (OI- Oleum Infirmorum) và Dầu Dự tòng (OS -Oleum Sanctum), với những lời nguyện nêu lên ý nghĩa của từng loại Dầu Thánh trong đời sống Giáo hội.
 
OS (Oleum Sanctum)- Dầu Dự Tòng; SC (Sanctum Chrisma)- Dầu Thánh; OI (Oleum Infirmorum) - Dầu Bệnh Nhân
OS (Oleum Sanctum)- Dầu Dự Tòng; SC (Sanctum Chrisma)- Dầu Thánh; OI (Oleum Infirmorum) - Dầu Bệnh Nhân
Nghi thức dâng Dầu Thánh -SC (Sanctum Chrisma)
Nghi thức dâng Dầu Bệnh Nhân - OI (Oleum Infirmorum) 
 
Nghi thức dâng Dầu Dự Tòng - OS (Oleum Sanctum)
Nghi thức làm phép Dầu Thánh
 Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong một bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm.
 
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Giuse đã nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn Toàn Xá cho những người hiện diện trong Thánh lễ có lòng ăn năn tội, đã xưng tội và rước lễ. 
 

Thánh lễ Truyền Dầu khép lại trong tâm tình cảm mến, tri ân. Nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha Giuse, quý Cha, quý tu sĩ, các chủng sinh và toàn thể giáo dân trong giáo phận nhà được nhiều niềm vui và an ủi thiêng liêng trong những ngày bước vào Tam Nhật Thánh và Mừng Ngày Đại Lễ Phục Sinh. Amen.

Ban Truyền Thông Gp. Thanh Hóa
Xin xem hình ảnh đầy đủ ở đây!