Giáo phận Thanh Hóa: Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Tòa 2023

08/04/2023
32093

“Thánh lễ Truyền Dầu này là dịp để cả Giáo phận quây quần bên nhau thể hiện mối hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa trong Hội Thánh địa phương, là giáo phận thanh hóa chúng ta, như một gia đình để Chúa Giê-su khơi lại sứ vụ rao giảng Tin Mừng qua cách sống phục vụ mà Chúa đã trao phó cho mỗi người. Mẫu gương phục vụ mà chúng ta noi theo là Chính Chúa Giêsu với hình tượng Ngài dang rộng đôi tay trên thập giá”. Đó là lời chia sẻ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa trong Thánh Lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 8g00 ngày 05-04-2023. Đồng tế với ngài còn có Cha Tổng Đại diện Micae và khoảng gần 200 Cha trong linh mục đoàn giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ, chủng sinh và giáo dân tham dự.

Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse đã diễn giải cho cộng đoàn phụng vụ được biết ý nghĩa ngày Lễ Truyền Dầu; trước hết là thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh Nhân để dùng trong các Bí tích và các Phụ tích. Hơn nữa, ngày Lễ Truyền Dầu cũng là ngày tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập chức Linh Mục Thừa Tác. Qua đó, Đức Cha Giuse cũng mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho ngài và các Cha trong giáo phận, để các ngài ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su hơn, cũng như cầu nguyện cho các tu sĩ, chủng sinh và mọi thành phần dân Chúa, vì chính qua Bí tích Rửa tội chính họ cũng được tham dự vào chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, chức linh mục cộng đồng.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ Truyền Dầu; hiến thánh Dầu Thánh, Dầu Bệnh Nhân và Dầu Dự Tòng, và là ngày tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh. Đồng thời, ngày lễ cũng là ngày nhắc nhớ đến các linh mục thừa tác - người đã được xức dầu thánh trong Bí tích truyền chức thánh - những linh mục cộng đồng – người được lãnh nhận Bí tích rửa tội. Tất cả đều được thông dự vào chức vụ linh mục duy nhất của Đức Ki-tô. Để hiểu chức linh mục là gì? Sứ vụ của người được xức dầu Thánh Hiến là gì ? cảm nghiệm tâm tình yêu thương của Chúa và Hội Thánh muốn gửi đến chúng ta và thấy rõ bổn phận của mình hơn, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người hãy cùng với ngài dành những giây phút suy niệm về Lời Chúa, cũng như những lời kinh Tiền Tụng của Lễ Truyền Dầu để nói lên rằng, Đức Giê-su chính là linh mục thượng phẩm, thượng tế và là linh mục duy nhất đã được Chúa Cha xức Dầu Thánh Thần để cứu chuộc muôn người. Đối với mọi người tín hữu, qua Bí tích Rửa tội, họ cũng được mời gọi thông dự vào chức vụ tư tế duy nhất của chính Đức Kitô, gọi là chức vụ linh mục cộng đồng, qua việc tham dự vào sứ vụ của Chúa Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế. Riêng với chức linh mục thừa tác, là những người được tuyển chọn để họ tham gia vào thánh vụ của Chúa Giêsu ngang qua việc được đặt tay trong Bí tích Truyền Chức Thánh. Để qua đó, các ngài nhân danh Chúa tái diễn hy lễ cứu độ, lấy tình thương dẫn dắt, lấy lời Chúa mà nuôi dưỡng và dùng các Bí tích mà bồi bổ dân thánh. Kế đến, Đức Cha Giuse cũng nhắc nhớ rằng, dù sống ở bậc sống nào, tất cả chúng ta cũng được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nên giống Đức Kitô là linh mục duy nhất và là vị thượng tế tối cao, qua việc cố gắng, nỗ lực từ bỏ chính mình để gắn bó với Chúa Kitô. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người cũng hiệp ý cầu nguyện cho ngài – vị chủ chăn giáo phận- cho các Cha trong giáo phận để mỗi ngày các ngài trở nên tôi tớ trung thành của Chúa Kitô, vị linh mục tối cao sống vì mọi người và chết cho mọi người.

Sau bài giảng, các Cha lập lại Lời hứa khi chịu bí tích Truyền Chức Thánh, từ bỏ bản thân để nên giống Chúa Kitô; phục vụ cộng đoàn, liên kết với Giám mục và linh mục đoàn trong sự hiệp nhất của một đoàn chiên và một chủ chiên. Cả cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử của mình.
OS (Oleum Sanctum)- Dầu Dự Tòng; SC (Sanctum Chrisma)- Dầu Thánh; OI (Oleum Infirmorum) - Dầu Bệnh Nhân
Nghi thức dâng Dầu Thánh -SC (Sanctum Chrisma)
Nghi thức dâng Dầu Bệnh Nhân - OI (Oleum Infirmorum) 
Nghi thức dâng Dầu Dự Tòng - OS (Oleum Sanctum)
Nghi thức làm phép Dầu Dự Tòng (OS)

Tiếp theo, Đức Cha Giuse đã cử hành nghi thức làm phép ba loại dầu: Dầu Thánh hiến (SC -Sanctum Chrisma), Dầu Bệnh nhân (OI- Oleum Infirmorum)Dầu Dự tòng (OS -Oleum Sanctum), với những lời nguyện nêu lên ý nghĩa của từng loại Dầu Thánh trong đời sống Giáo hội.
 

Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong một bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Giuse đã nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn Toàn Xá cho những người hiện diện trong Thánh lễ có lòng ăn năn tội, đã xưng tội và rước lễ. 

Thánh lễ Truyền Dầu khép lại lúc 9g30 trong tâm tình tri ân. Nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha Giuse, quý Cha, quý tu sĩ, các chủng sinh và toàn thể giáo dân trong giáo phận nhà được nhiều niềm vui và an ủi thiêng liêng trong những ngày Tam Nhật Thánh. Amen.

 BTT Giáo phận Thanh Hóa
Xin xem hình ảnh đầy đủ ở đây!