Giáo phận Thanh Hóa: Thánh Lễ Kính Trọng Thể Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Phận và Truyền Chức Phó Tế

20/03/2024
5488

“Thánh Giuse là con người cầu nguyện, Thánh Nhân luôn sống trong sự đối thoại trong sự thân tình với Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Giuse trở thành gương mẫu cho tất cả các tín hữu, cách riêng những người hoạt động tông đồ như các con - các tiến chức Phó Tế. Bởi vì hiệu quả của hoạt động tông đồ tùy thuộc vào mức độ kết hiệp với Thiên Chúa; như Chúa Giêsu đã nói; không có Thầy các con không làm gì được.”

Trên đây là lời của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa đã chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn kính trọng thể Thánh Cả Giuse – bổn mạng Giáo phận và truyền chức Phó tế. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa vào lúc 8g30 ngày 19.03.2024. Đồng tế với đức cha Giuse còn có Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Micae Trịnh Ngọc Tứ và quý cha trong giáo phận cũng như sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh và toàn thể cộng đoàn dân chúa.
Trước khi bước vào thánh lễ tạ ơn, Đức Cha Giuse đại diện cho “đại gia đình giáo phận”, với tâm tình con thảo thưa lên vị “Cha Chung Tinh Thần của Giáo phận Thanh Hóa” – Thánh Cả Giuse lời tôn vinh và dâng hương kính Ngài. Qua đó, Đức Cha Giuse cũng đã giúp cho toàn thể cộng đoàn hiện diện nhớ lại mốc quan trọng trong lịch sử của giáo phận dưới sự bầu cử che chở của thánh cả Giuse kể từ khi Tin Mừng đặt chân tới cửa Bạng- Ba Làng – Thanh Hóa vào ngày 19/03/1627.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse mời gọi gọi mọi người hiện diện cùng với ngài để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho giáo phận, cho quý cha, những hội đoàn cá nhân nhận Thánh Giuse làm quan thầy.
Cha Gioan Baotixita Đỗ Trọng Năng, Chủ Tịch Ủy Ban Ơn Gọi giới thiệu các tiến chức với Đức Giám mục.

Sau khi công bố Tin Mừng là nghi thức truyền chức phó tế.
 

Trong bài chia sẻ Đức Cha Giuse mời gọi mọi người cùng với ngài dâng lời tạ ơn Chúa trong ngày đặc biệt của giáo phận; ngày bổn mạng Giáo phận và ngày mà giáo phận có thêm bốn thầy Phó Tế.


Kế đến, Đức Cha Giuse lược qua Thư Mục Vụ Gửi Cộng Đồng Dân Chúa về Giáo Hội Tham Gia của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2024. Qua đó, một cách nào đó mời gọi mọi thành phần dân Chúa tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội hướng tới một Giáo hội hiệp hành – hiệp thông – tham gia - sứ vụ để phát triển Giáo hội theo ơn gọi của từng người bằng lối sống noi gương bắt chước Thánh Cả Giuse. Vì hơn ai hết, Thánh cả Giuse là mẫu gương của việc chu toàn sứ vụ với cả con người mình trong việc xây dựng Giáo hội qua việc chăm sóc, dưỡng nuôi Đấng Cứu Thế. Muốn được thế, theo Đức Cha Giuse, mỗi người hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và lắng nghe thực thi lời của Ngài.
Sau cùng, Đức Cha Giuse cũng ngỏ lời với các tiến chức phó tế, cũng hãy tham gia vào đời sống Giáo hội qua việc thi hành sứ vụ phó tế của mình; thừa tác viên phục vụ bàn thờ, loan báo lời Chúa, trao Mình Thánh Chúa, dạy Giáo lý, chủ tọa kinh nguyện, ban Bí tích Rửa tội, chứng hôn, chủ sự an táng…..và mời gọi quý tiến chức hãy thi hành tất cả điều đó với lòng yêu mến như mẫu gương Thánh Giuse; đó là luôn gắn bó đời mình với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện.

Sau bài chia sẻ, toàn thể cộng đoàn bước vào nghi thức thẩm vấn, đặt tay, trao phẩm phục, sách Phúc Âm và trao hôn bình an cho quý tiến chức. Kể từ đây, các tân chức sẽ gia nhập vào hàng giáo sĩ, tham gia vào đời sống sứ vụ của Giáo hội trong vai trò phó tế để trợ giúp Đức Giám Mục và các linh mục.
 
 
Các tiến chức nhận phẩm phục từ Bố Mẹ
“Hãy tin điều con đọc, hãy dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy”.
 
Trao hôn bình an ...
Sau nghi thức truyền chức, thánh lễ được tiếp diễn với phần dâng lễ vật và Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha TĐD Micae đại diện toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúc mừng ngày lễ Bổn Mạng của Giáo phận và Đức Cha Giuse trong tâm tình con thảo. Qua đó, Cha Tổng Micae cũng thay mặt giáo phận gửi đến quý Giáo xứ, Hội đoàn, cá nhân nhận thánh Giuse làm Thánh Quan Thầy những lời chúc tốt đẹp.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc trong tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse, Bổn Mạng Giáo Hội, Giáo phận Thanh Hóa  ban cho mỗi người ơn bình an và hiệp nhất. Ước mong mỗi người, dù trong ơn gọi nào đi nữa luôn biết noi gương bắt chước nhân đức nơi Cha Thánh đó là; đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, năng lắng nghe và thi hành lời Chúa trong cuộc sống của mình. Amen!

Ban Truyền Thông Gp Thanh Hóa
Xem thêm hình ảnh Tại Đây!