Giáo phận Thanh Hóa: Ngày gặp gỡ thứ hai của  khóa thường huấn linh mục Giáo Tỉnh Hà Nội đợt II năm 2022.

17/09/2022
2829

Bước sang ngày thứ hai của khóa thường huấn linh mục đợt II, ngày 16.09.2022. Sau thánh lễ đồng tế, do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Gp Lạng Sơn chủ tế, chương trình thường huấn đã bắt đầu những đề tài:
Đề tài Mục vụ Hôn Phối, do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục giám quản Gp Hà Tĩnh trình bày. Đề tài hướng đến việc Giải quyết các khó khăn về thủ tục Hôn phối liên quan đến di dân, cư sở, hôn nhân hỗn hợp, tha ngăn trở khác đạo, đặc ân Thánh Phaolô, việc học giáo lý. Sau đó, Đức Cha Louis đã dành thời gian cho quý Cha cùng thảo luận và đặt vấn đề mà mình mắc phải trong quá trình mục vụ.
Kế đến là đề tài Phụng vụ Thánh Lễ, do Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Gp Vinh trình bày. Ngài nhắc lại về những quy định về Bổng lễSắc lệnh Mos Lugiter của Bộ Giáo sĩ về việc gộp lễ. Đồng thời ngài cũng giới thiệu Tông thư Desiderio Desideravi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc đào tạo Phụng vụ gửi toàn thể dân Chúa. 

Cuối cùng là đề tài Linh mục và việc sử dụng tiền bạc, do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. trình bày. Đề tài được ngài trình bày nhẹ nhàng qua những câu chuyện ngắn đơn sơ, nhưng truyền tải những kinh nghiệm quý báu đầy ý nghĩa sâu sắc trong việc sử dụng tiền nơi đời sống của các linh mục.
Ban truyền thông của giáo phận Thanh Hóa, xin gửi đến tất cả mọi người những hình ảnh liên quan đến ngày thứ hai của khóa thường huấn linh mục Giáo tỉnh Hà Nội đợt 2 năm 2022. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quý Đức Cha, quý Cha và cho những ngày thường huấn này mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.
Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Gp Lạng Sơn, chủ tế 
Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Gp Lạng Sơn, chia sẻ lời Chúa
 
Quý Cha  tham dự viên sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho ngày thường huấn 
 
Quý Đức Cha, quý Cha tham dự viên sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho ngày thường huấn 
 
Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản GP Hà Tĩnh, với đề tài Mục vụ Hôn Phối
 
Quý Cha tham dự viên cùng nhau đặt vấn đề và thảo luận trong tinh thần học hỏi và xây dựng
 
Quý Cha tham dự viên cùng nhau đặt vấn đề và thảo luận trong tinh thần học hỏi và xây dựng
 
Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Gp Vinh, trình bày đề tài Phụng vụ Thánh Lễ
 
Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. trình bày đề tài Linh mục và việc sử dụng tiền bạc
 
Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J. trình bày đề tài Linh mục và việc sử dụng tiền bạc
Quý Cha trong buổi hội thảo

Phaolô Tuấn Thành, S.J. - Phêrô Diệm
BTT giáo phận Thanh Hóa

XIN XEM HÌNH ẢNH ĐẦY ĐỦ Ở ĐÂY