Giáo phận Thanh Hóa: Mừng kính Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tại Đền Thánh Giacôbê Năm, Họ Bồng Trung, Gx Kẻ Bền.

13/08/2023
11812

"Tôi là Đạo Trưởng làm sao dám bỏ Đạo hay đạp lên ảnh tượng mà tôi tôn kính được ! Tôi vốn khuyên  dạy người ta phải giữ Đạo vững vàng, thà chết không bỏ Đạo, thì tôi phải giữ lời tôi khuyên dạy kẻ khác chứ. Nếu Đạo Trưởng mà không dám chịu chết vì Đạo thì còn ai chịu chết vì đạo nữa?" Đó là lời tuyên xưng cuối cùng của Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm trước lời dụ dỗ bỏ đạo của quan quyền, được Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa trích lại trong thánh lễ Mừng kính trọng thể Ngài.

Thánh lễ đồng tế diễn ra vào lúc 9g00 ngày 12.08.2023 tại đền Thánh Giacôbê Năm, họ Bồng Trung , Giáo xứ Kẻ Bền. Đồng tế với Đức Cha Giuse còn có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha Hạt trưởng, quý Cha, quý tu sĩ nam - nữ, quý thầy Chủng sinh và đông đảo bà con trong và ngoài họ đạo tham dự.

Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với ngài và Cha Thánh Giacôbê Năm dâng lời tạ ơn Chúa trong ngày sinh  nhật của Cha thánh trên trời. Qua đó, cùng xin cha Thánh Năm luôn nhìn đến, cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho mỗi người hiện diện và giúp mỗi người mỗi ngày trung thành với đức tin mình mà mình được lãnh nhận như cha Thánh Giacôbê Năm.

Trong bài chia sẻ của mình, Đức Cha Giuse lược qua lịch sử về Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm để giúp cộng đoàn hiểu hơn về bối cảnh sống của Cha Thánh. Qua đó, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hướng về cha Thánh như là mẫu gương sống đức tin trong mọi bối cảnh sống.

Kế đến, Đức Cha Giuse dựa vào Tin Mừng theo Thánh sử Gioan (Ga 12, 20-26), về dụ ngôn hạt lúa gieo vào lòng đất, Đức Cha nhắc nhớ cho mọi người hiện diện về sự hiến tế của chính Đức Giêsu, Ngài như là hạt lúa dám chết đi để cho con người được sống, vì vinh quang của Ngài chính là muốn con người được sống và sống mãi. Đó cũng là con đường mà Chúa muốn chúng ta, những môn đệ theo Chúa đi qua.
 

Thánh Giacôbê Năm cũng đã nêu gương cho mỗi người chúng ta, ngài đã dám đi con đường mà Chúa Giê-su đã đi, dám hy sinh mạng sống mình  để tuyên xưng và làm chứng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất. Kết lời, Đức Cha Giuse cùng cầu xin với Chúa qua sự chuyển cầu của Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm giúp cho mỗi người luôn sống trung thành với Đức tin, dám sống thân phận là hạt lúa dám chết đi quên mình cho tha nhân.

Sau bài chia sẻ, thánh lễ được diễn tiến với phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn đã có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Giuse, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện, cũng như tâm tình biết ơn đối với các ân nhân, thân nhân là những người đã góp công, góp của cùng lời cầu nguyện cho Đền Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm đang dần bước đến chỗ hoàn thành. 

Thánh lễ kết thúc lúc 10g15 trong tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyện xin Chúa qua sự chuyển cầu của cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm ban cho mỗi người hiện diện được ơn sống đức tin mạnh mẽ ngang qua việc làm chứng cho Chúa ngay chính trong bối cảnh sống của mình. Amen.
 

BTT giáo phận Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!