GIÁO PHẬN THANH HÓA: HỘI NGHỊ TIỀN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN (Tiến trình Hiệp Hành lần III)

27/06/2022
2446

Để thực hiện và tham gia một cách tích cực vào tiến trình Hiệp Hành của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI vào tháng 10 năm 2023, Giáo phận Thanh hóa đã dựa trên những tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới; của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam; cùng với những chỉ dẫn trực tiếp và cụ thể của Đức Giám Mục Giáo phận, để tiến hành lập lên một tiến trình Hiệp Hành cho riêng Giáo phận Thanh Hóa; sao cho vừa phù hợp với tinh thần của Thượng Hội Đồng, vừa thích hợp với hoàn cảnh đặc thù của Giáo phận. Mỗi Giáo hội địa phương đi đến cao điểm của giai đoạn Giáo phận bằng Hội nghị Tiền - Thượng Hội Đồng Thế Giới. Hội nghị này tập hợp bộ phận đại diện tiêu biểu của toàn Giáo phận để cùng nhau tham dự phụng vụ, cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định những phản hồi nổi bật từ các cuộc thỉnh ý hiệp hành trên toàn Giáo phận (Tiến trình Hiệp hành cấp Giáo xứ và tiến trình Hiệp hành cấp Giáo hạt). Thành quả của Hội nghị Tiền - Thượng Hội Đồng được đưa vào bản đúc kết cùng với những phản hồi từ các cuộc thỉnh ý Hiệp Hành đã và đang được thực hiện trên phạm vi toàn Giáo phận.  
 

Vào 7h30 phút sáng Thứ Hai, 27.06.2022, tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa đã diễn ra Hội Nghị Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận (Tiến trình Hiệp Hành lần III) với sự tham gia của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường - Giám mục giáo phận, Cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha giáo phận, đại diện chủng sinh - tiền chủng sinh của ĐCV, quý Bề trên và đại diện các Dòng tu Giáo phận, đại diện HĐGX, các chức sắc: bác sĩ, doanh nhân, giáo viên, đại diện các sắc tộc và đại diện các người khuyết tật trong giáo phận Thanh Hóa.

Sự hiện diện của hầu hết các thành phần trong giáo phận tại Hội Nghị hôm nay quả là một hình ảnh sống động về sự hiệp thông trọn vẹn, theo đúng tinh thần của một Hội Thánh hiệp hành trong Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI.

 

Hội nghị được diễn ra với 3 phần chính: Phần 1: Tổng kết lại những thảo luận, đề xuất của Tiến trình hiệp hành cấp giáo xứ, giáo hạt; Phần 2: Trình bày và thảo luận về các nội dung đã được Đức Cha và ban tư vấn đưa ra xoay quanh Chủ đề của Thượng HĐGM thế giới: " Hội thánh hiệp hành là một cộng đoàn hiệp thông, tham gia và sứ vụ"; Phần 3: Thực thi tiến trình hiệp hành.
 

Phần 1: Tổng kết lại những thảo luận, đề xuất của Tiến trình hiệp hành cấp giáo xứ, giáo hạt

Sau lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, Hội Nghị Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận được khai mạc. Khởi đầu Hội nghị, Cha Giuse Trịnh Văn Son, Trưởng Ban Linh Hoạt hiệp hành của giáo phận đã tóm lược lại kết quả quá trình thỉnh ý hiệp hành tại cấp giáo xứ, giáo hạt trong 2 giai đoạn hiệp hành vừa qua. Tiến trình hiệp hành được tổ chức qua các giai đoạn: Thành lập Ban Linh Hoạt giáo phận và giáo hạt; Học hỏi chuyên đề về tính hiệp hành qua Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính hiệp hành; Thỉnh ý từ các thành phần dân Chúa dưới sự điều hành của các Cha Quản Hạt; Và đúc kết tiến trình Hiệp Hành cấp Giáo hạt để chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng cấp Giáo phận vào ngày 27.6.2022.

 

Phần 2: Trình bày và thảo luận

Sau khi nghe bản tóm lược những ý kiến đã được thỉnh ý qua các lần Hội nghị trước tại các giáo xứ và giáo hạt, hội nghị tiếp tục lắng nghe những ý kiến bổ sung đến từ: 

 Cha Tổng đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, trình bày về tính hiệp thông giữa mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận: Để mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hiệp thông với nhau cần: có sự gặp gỡ giữa Đức Giám mục giáo phận với giáo dân và ngược lại; Sự gặp gỡ giữa Đức Giám mục giáo phận với các linh mục và ngược lại; Và các linh mục gặp gỡ nhau. Qua đó, Cha Micae cũng trình bày những mong muốn của các linh mục nơi Đức Giám mục, đồng thời cũng trình bày những thao thức của Đức Giám mục nơi các linh mục.

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Kỷ - Trưởng hạt Ngọc Đỉnh trình bày về tính Tham gia trong Hội Thánh hiệp hành: Cha trình bày về cách thức giúp các cộng đoàn giáo xứ tham gia được vào các chương trình của giáo phận và những cách thức giáo phận nâng đỡ các giáo xứ.
 

Cha An-tôn Vũ Đức Tú - Trưởng hạt Tam Tổng - Chủ tịch Uỷ ban Giáo luật đã trình bày về các giải pháp giảm thiểu sự đổ vỡ trong hôn nhân, đồng thời đưa ra cách thức để giáo phận giúp giới trẻ sống luân lý Ki-tô giáo. 
 

Cũng trong vấn đề này, đại diện cho các giáo viên, ông Lê Đức Quyền Chủ tịch Hệ thống Giáo dục QTH đã trình bày những phương pháp giáo dục các bạn trẻ có lối sống lành mạnh, đức tin vững vàng.
 

Cha Gioan.B Đỗ Trọng Năng - Chủ tịch Uỷ ban ơn gọi đã trình bày hiện tình ơn gọi của giáo phận và những giải pháp cổ võ ơn gọi trước thực trạng khủng hoảng ơn gọi hiện nay.
 

Về công cuộc truyền giáo của giáo phận, Cha Giuse Nghiêm Văn Sơn đã chia sẻ với hội nghị về thực trạng và những giải pháp trong công cuộc tái truyền giáo cho những người bỏ đạo và việc truyền giáo cho những người dân tộc vùng sâu vùng xa trong giáo phận.
 

Cha Phao-lô Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Caritas đã trình bày về công tác bác ái xã hội của giáo phận với hội nghị.  
 

Và một số ý kiến bổ sung khác cũng được các đại diện trình bày trước hội nghị:
 
Anh Đinh Sỹ Thắng -  Đại diện người khuyết tật Hạt Chính Tòa
 
Đại diện Hội Doanh nghiệp đến từ giáo hạt Kẻ Bền

Phần 3: Thực thi tiến trình hiệp hành.

Kết thúc Hội Nghị Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã đưa ra những định hướng để thực thi tiến trình hiệp hành hoạt động trong 5 năm tới, nhằm hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa:

- Về cơ cấu tổ chức Hội đồng linh mục giáo phận: quyết định thành lập Hội đồng linh mục giáo phận Thanh Hóa vào cuối tháng 10/2022.

- Cải tổ hoàn thiện vai trò HĐMV giáo xứ: biên soạn và ban hành quy chế HĐMV giáo xứ, giáo phận Thanh Hóa.

- Thành lập ban kinh tế giáo phận để gây quỹ, quản lý và sử dụng tài sản của giáo phận cách hữu hiệu và mang nhiều ơn ích thiêng liêng.

- Đưa ra tài liệu hướng dẫn bản mục vụ Bí tích phù hợp hoàn cảnh giáo phận.

- Xây dựng bản quy chế về ứng xử cho linh mục và tu sĩ trong quá trình mục vụ.

- Quan tâm tới truyền giáo ở mọi vùng miền trong giáo phận. 

 
 
Ước mong những đóng góp, chia sẻ cùng những định hướng trong Hội nghị hôm nay sẽ là nền móng cho tinh thần hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ nơi giáo phận Thanh Hóa được lan rộng và mang lại những hoa trái thiêng liêng tốt lành. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và tiếp tục hướng dẫn giáo phận Thanh Hóa, để hết mọi thành phần trong giáo phận biết thực thi và thực sự bước đi cùng nhau trên hành trình xây dựng giáo phận ngày thêm phát triển, vững mạnh.

 Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

Thực hiện: Mary Hạnh Phạm, Pet. Nguyễn Diệm

BTT Giáo phận Thanh Hóa