Giáo phận Thanh Hóa: Hành hương đầu năm kính viếng Đền Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm

16/02/2024
3072

Như một truyền thống tốt đẹp của Giáo phận, vào lúc 9g00 ngày 15/02/2024, tức ngày Mùng 6 Tết Nguyên Đán, Giáo phận đã tổ chức hành hương kính viếng và cử hành Thánh lễ Tạ ơn Tại Đền Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, thuộc họ Bồng Trung, Kẻ Bền. Thánh lễ tạ ơn do Cha Micae Trịnh Ngọc Tứ, Tổng Đại Diện giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng Tế với cha Tổng Micae có quý Cha hạt Kẻ Bền, quý Cha quê hương, quý Cha khách. Ngoài ra Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ khắp nơi trong giáo phận.

Trước thánh lễ, cộng đoàn hiện diện được mời gọi nhìn lại chính mình dưới con mắt đầy yêu thương của Chúa để ở lại, chiêm ngắm Chúa Giê-su qua giờ Chầu Thánh Thể.

Trong phần khai lễ, Cha Tổng Đại Diện Micae đã gửi lời chúc mừng năm mới cộng đoàn hiện diện. Kế đến, ngài mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng với ngài cầu xin Chúa qua sự chuyển cầu của Cha Thánh Năm ban cho hết thảy mọi người, cho giáo phận được ơn bình an.

Trong bài chia sẻ, dựa vào bối cảnh của đoạn Tin Mừng Mt 6, 25-34 thuật lại bài giảng của Chúa Giêsu về việc hãy tín thác vào sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa, cùng với bầu không khí của những ngày đầu Xuân, khi mà hầu hết mọi người luôn cầu mong cho mình được nhiều thứ; tiền tài, danh vọng…  Cha Tổng Đại Diện Micae đã chỉ ra cho cộng đoàn một điều cần thiết hơn hết đó là “tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa”. Nước Thiên Chúa không gì khác hơn là sự “bình an”, là Đức tin, là Niềm tin vào chính Thiên Chúa. Qua đó, Cha Tổng Đại Diện Micae cũng mời mọi người bắt chước gương Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, mà hôm nay mọi người về với Ngài trong ngày hành hương đầu năm, là hãy luôn vững tin vào Thiên Chúa trong mọi nghịch cảnh sống của mình, vì trên tất cả Thiên Chúa Tình Yêu là Đấng luôn quan tâm săn sóc mọi người.

Sau bài chia sẻ, Thánh lễ được diễn tiến với phần phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa qua sự chuyển cầu của Cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, ban cho hết thảy mọi người được ơn bình an, ơn đức tin để mọi người có thể can đảm, như gương Cha Thánh, dám sống và làm chứng cho Chúa ngay trong chính đời sống của mình. Amen!

Ban Truyền Thông Gp Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!