Gia Đình Matthew Giáo Phận Thanh Hóa Mừng Lễ Quan Thầy

24/09/2019
772
Ngày 21/09 hàng năm là một ngày hồng phúc đối với gia đình Matthew – giáo phận Thanh Hóa, ngày các thành viên gia đình hội ngộ trong tình huynh đệ.  Năm nay, gia đình Matthew đã mời Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa, về giáo xứ Hữu Lễ chủ sự thánh lễ mừng kính thánh quan thầy. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse trong thánh lễ này có quý cha Hạt trưởng giáo hạt Ba Làng, Chính Tòa, Hữu Lễ, cùng một số cha trong giáo phận.
 
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha cho biết: Trong quan niệm của Người Do Thái lúc bấy giờ thì người thu thuế là một hạng người làm tay sai cho ngoại bang, làm tay sai cho Ðế Quốc La Mã, một hạng người mang tiếng ăn bẩn, tội lỗi và không tốt. Nhưng Chúa lại nghĩ khác vì Chúa thấu suốt tâm can của con người. Chúa đã mời gọi các tông đồ, Chúa sai họ đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cứu độ. Các tông đồ của Chúa sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đã trở thành những chứng nhân hiên ngang làm chứng cho Chúa. Tất cả các tông đồ đã nhất loạt giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người, dù rằng họ phải trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của họ cho việc làm chứng Chúa Kitô phục sinh. Thánh Matthêu cũng vậy, Ngài đã đi truyền giáo ở Êthiopi, Ba Tư, Parthes. Matthew đã nói lên sự thực này: Chúa Giêsu chính là Ðấng cứu thế mà Cựu Ước hằng mong đợi. Lời chứng của thánh nhân được coi là đầy đủ nhất trong Tin Mừng của Ngài. Ngài đã được phúc tử đạo, và Chúa đã trao cho Matthew triều thiên công chính.

Kết thúc thánh lễ, Đức cha kêu gọi ngày càng có thêm nhiều người gia nhập Hội Gia đình Matthêu Giáo phận, nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc truyền giáo và xây dựng Giáo phận.

Được biết gia đình Matthew giáo phận đã được thành lập ngày 06.01.2010. Mục đích của gia đình Matthew là qui tụ các thành viên sống yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hướng về các công việc bác ái để giúp đỡ giáo xứ và giáo phận. Trước khi cử hành thánh lễ, các thành viên trong gia đình Matthew đã có buổi gặp gỡ hội thảo, nghe ông Giuse Đào Văn Đại báo cáo tổng kết các hoạt động của gia đình Matthew trong năm qua, đồng thời đề xuất và thảo luận những phương hướng hoạt động cho những năm tới.Trung Hiếu và Hồng Sử

    BTT. Gx. Hữu Lễ