Chủng viện Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa: Thánh lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2023-2024

04/09/2023
5665

“Học để hiểu biết, học để canh tân, học để phục vụ và học để yêu mến”, đó là lời của Đức Cố Hồng Y Phanxico xavie Nguyễn Văn Thuận trong tập sách Đường Hy Vọng, được Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ trích lại trong bài giảng lễ Khai Giảng Năm Học Mới của Chủng Viện Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh do ngài chủ tế. Thánh lễ đồng tế được diễn ra lúc 5g00 ngày 04/09/2023 tại nguyện đường Tòa Giám Mục Thanh Hóa.

Trong thánh Lễ Khai Giảng năm học mới, ngoài Cha Tổng Đại Diện Micae chủ tế còn có sự hiện diện của quý Cha giám đốc Chủng viện G.B Đỗ Trọng Năng, quý cha giáo, quý Cha đồng hành, quý Cha linh hướng, quý cha Hạt trưởng, quý Cha trong Tòa Giám mục cũng như ở Chủng viện Thánh Lê Bảo Tịnh, cùng quý Soeurs đại diện hai Dòng; Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, Dòng Phaolo cùng toàn thể quý thầy, quý chú tham dự trong bầu khí nghiêm trang và sắng.

Trong bài chia sẻ của mình, Cha Tổng Đại Diện Micae đã nhấn mạnh đến mục đích của việc học ở Chủng Viện Lê Bảo Tịnh là để củng cố đức tin, hiểu biết tri thức, canh tân đời sống để phục vụ Hội Thánh, phục vụ con người thăng tiến cộng đoàn dân Chúa trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Theo Cha Tổng Đại Diện Micae, chỉ  khi ý thức được như thế, việc học sẽ trở nên thú vị và không còn nhàm chán nữa. Kết lời, Cha Tổng Đại Diện cũng mời gọi mọi người hiện diện, ngoài việc bắt chước đời sống thánh thiện của Cha Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh, bổn mạng Chủng Viện, cũng hãy biết noi gương Cha Thánh trong đời sống học tập và rèn luyện tri thức.

Sau bài chia sẻ, Cha Giuse Nguyễn Văn Hưng, giới thiệu 14 quý thầy chuẩn bị đi giúp năm tại các giáo xứ với Cha Tổng Đại Diện Micae để xin ngài trao ban thừa tác vụ ngoại thường trao Mình Thánh Chúa.
 
Sau đó, thánh lễ được diễn tiến với lời cầu nguyện tín hữu, dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể.


Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Tổng Đại Diện Micae đã thẩm vấn quý thầy chuẩn bị đi giúp năm tại các giáo xứ trong giáo phận, và cử hành nghi thức sai đi trong bầu không khí trang nghiêm ấm tình huynh đệ.

Tiếp đến, Cha G.B Đỗ Trọng Năng, giám đốc Chủng Viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa đã thay gửi lời tri ân đến Cha Tổng Đại Diện Micae, quý cha hạt trưởng, quý Cha, quý Soeurs tổng phụ trách các Dòng cùng quý thầy trong tâm tình biết ơn.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình cảm mến tri ân. Nguyện xin Chúa qua sự chuyển cầu của Cha Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh, Thánh bổn mạng Chủng viện, ban cho quý Cha, quý thầy ơn khôn ngoan, hiệp nhất và thánh thiện theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh.

BTT giáo phận Thanh Hóa