Cáo phó: Cha Gioan Trần Ngọc Dương đã an nghỉ trong Chúa

09/01/2024
6730
 TIỂU SỬ CHA GIOAN TRẦN NGỌC DƯƠNG
 

Cha Gioan Trần Ngọc Dương, sinh ngày 10.05.1976, tại thôn Tân luật, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; thuộc giáo xứ Thái Yên, giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa.
Song thân là ông cố Giuse Trần Ngọc Kiệm và bà cố là Anna Nguyễn Thị Nhượng. Cha Gioan Dương là người con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em.
Từ 1983 – 1992: Học trường Tiểu Học và Trung Học cơ sở xã Công Chính

Từ 1992 – 1995: Học và tốt nghiệp Phổ thông Trung Học tại trường PTTH Nông Cống III.  

Từ 1995 – 1997:  Ứng sinh tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa. 
Từ 1997 – 2004:  Học tại Đại chủng viện Vinh Thanh – Khóa V. 

Trong thời gian làm chủng sinh, cha Gioan Trần Ngọc Dương đã thực tập mục vụ tại giáo xứ Thượng Chiểu (từ 09.2001 đến 08.2002) và Ba Làng (từ 10.2004 đến 11.2005).
Chịu chức phó tế ngày 19.03.2005 tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa do ĐGM. Giuse Nguyễn Chí Linh.

Thụ phong linh mục ngày 29.11.2005 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức hồng Y Crescenzio Sepe, Nguyên Tổng trưởng Thánh bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc.


Sau khi lãnh tác vụ linh mục, cha Gioan Trần Ngọc Dương được sai đi làm mục vụ ở các xứ như sau: 


Từ 2005 – 2007:  Phó xứ Phong Ý.
Từ 2007 – 2009:  Chính xứ Cổ Định và Hà Nhuận 
Từ 2009 – 2016:  Chính xứ Liên Nghĩa, kiêm quản nhiệm Vĩnh Thiện.
Từ 2016 – 2023: Chính xứ Ngọc Sơn
Từ 2023 – 2024:  Dưỡng bệnh tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa. 

 

Sau thời gian đau bệnh kéo dài, vào hồi 01 giờ 10 phút, thứ Ba, ngày 09 tháng 01 năm 2024 (Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Quý Mão), cha Gioan Trần Ngọc Dương đã được Chúa gọi về. Hưởng dương 49 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Nghi thức tẩm liệm vào hồi 09 giờ 00  thứ Ba, ngày 09.01.2024  
Lễ viếng từ 10 giờ 30 cùng ngày đến 22 giờ 00 thứ Tư, ngày 10.01.2024

Các THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN cho cha Gioan được cử hành vào hồi: 
05:00; 09:30;15:30, 20:00 thứ Ba, ngày 09.01.2024, tại nhà nguyện TGM
05:00; 09:30;15:30, 20:00 thứ Tư,  ngày 10.01.2024, tại nhà nguyện TGM

THÁNH LỄ AN TÁNG cha Gioan được cử hành lúc 07 giờ 00 thứ Năm, ngày 11.01.2024, tại Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám Mục giáo phận Thanh Hóa chủ sự.
Thi hài cha Gioan được an táng tại đất thánh giáo xứ Thái Yên, giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa.
Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị  hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

 
BTT giáo phận Thanh Hóa