Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thông báo gửi các linh mục trong Giáo phận ngày 15-02-2023

15/02/2023
733
TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365415615
Email: vptgmvinh@gmail.com


Số: 0223/TB-TGM
Xã Đoài, ngày 15 tháng 02 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Kính gửi: Quý cha trong toàn Giáo phận Vinh
Sau khi tìm hiểu các thông tin về việc GB. Hồ Hữu Hòa được truyền chức linh mục vào ngày 07/12/2022, tại Giáo phận Maasin, Philippines và lắng nghe ý kiến của Ban Tư vấn Giáo phận, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh quyết định:
1. Không cho phép GB. Hồ Hữu Hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong Giáo phận Vinh.
2. Ngưng chức vụ Chưởng ấn và Chánh Văn phòng đối với cha Giêrađô Nguyễn Nam Việt. Các chức vụ này tạm thời do cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu đảm nhiệm.
Xin quý cha cầu nguyện nhiều cho Đức cha và Giáo phận.
Kính báo,
T/M. VĂN PHÒNG TGM
(đã ấn ký)
Lm. Antôn Trần Đức Hà
Phó Chánh Văn phòng


Nguồn: Văn phòng Tòa Giám mục Vinh