Tân Tổng Thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

17/10/2019
339
Ngày16/10/2019, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã bổ nhiệm cha Giuse Hà Đăng Định, giáo phận Xuân Lộc, làm Tổng Thư ký của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 

Cha Giuse Hà Đăng Định hiện là Trưởng Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Xuân Lộc và là cha chánh xứ giáo xứ Thánh Tâm (Hố Nai).

Sau đây là chứng thư bổ nhiệm:
 
(Nguồn: Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình )