Truyền hình trực tiếp Tiếp kiến chung thứ Tư ngày 8/3/2023

07/03/2023
663
 


Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt buổi Tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh Cha, thứ Tư ngày 8/3, tại quảng trường thánh Phêrô.
 

Thứ Tư ngày 8/3/2023 - tại quảng trường thánh Phêrô

Các múi giờ:
- California:                      23:45 (7/3)
- Roma :                           08:45
- Việt Nam :                     14:45
- Nhật Bản / Hàn Quốc : 16:45
- Sydney :                        18:45