Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ khai mạc Đại hội Thượng hội đồng (4/10)

04/10/2023
178Truyền hình trực tiếp Thánh Lễ khai mạc Đại hội Thượng hội đồng (4/10)

Thứ Tư 04/10 lúc 9:00am giờ Roma hay 2:00pm giờ Việt Nam.

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt Thánh Lễ khai mạc Thượng hội đồng được Đức Thánh Cha chủ sự tại Quảng trường thánh Phêrô, thứ Tư 04/10.
Múi giờ:
- 9:00am: giờ Roma
- 2:00pm : giờ Việt Nam