Sứ thần Toà Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Các tôn giáo có vai trò quan trọng đối với khí hậu

06/12/2023
114


Sứ thần Toà Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Các tôn giáo có vai trò quan trọng đối với khí hậu

Đức Tổng Giám Mục Christophe-Zakhia El-Kassis, Sứ thần Toà Thánh tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khẳng định rằng, các tôn giáo có vai trò quan trọng trong việc khắc phục biến đổi khí hậu.

 

Vatican News

Ngài giải thích với Vatican News: “Tôn giáo có một vai trò to lớn trong việc hướng dẫn mọi người và giúp họ thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn vào thực tế”.

Vì lý do này, Sứ thần Toà Thánh cho biết những người tổ chức COP 28 đã tìm cách thu hút các lãnh đạo tôn giáo vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngài lưu ý rằng các lãnh đạo tôn giáo có thể giúp hướng dẫn các tín đồ của mình suy nghĩ về nhân loại, cuộc sống như một hồng ân của Chúa. Đức Tổng Giám Mục nói: “Là một ân ban vì thế chúng ta phải chăm sóc cuộc sống. Được Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cũng là một hồng ân. Vì thế chúng ta phải tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống và chăm sóc ngôi nhà chung mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là trái đất”.

Trả lời câu hỏi tại sao việc một quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng cai tổ chức COP 28 lại quan trọng, Đức Tổng Giám Mục El-Kassis nhấn mạnh cam kết của quốc gia này trong các hoạt động bảo vệ khí hậu và ngăn chặn biến đổi khí hậu, đồng thời lưu lý những khoản đầu tư đáng kể của quốc gia vào lĩnh vực này. Thực tế, mặc dù là quốc gia sản xuất rất nhiều dầu nhưng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cam kết chuyển từ dầu sang năng lượng sạch, một cam kết mà Sứ thần Toà Thánh mô tả là ấn tượng và là gương mẫu cho các quốc gia khác.

Về sự vắng mặt của Đức Thánh Cha tại hội nghị, Đức Tổng Giám Mục nói: “Chúng tôi rất buồn khi biết Đức Thánh Cha không thể đến được. Chúng tôi hiểu, mọi người đều hiểu…nhưng ở đây chúng tôi cảm thấy sự vắng mặt của ngài vì mọi người đều vui mừng được gặp ngài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đồng hành với chúng tôi trong tinh thần. Mọi người rất xúc động trước sứ điệp của ngài”.

 

Nguồn:vaticannews.va