Hội đồng Giám mục Úc công bố quy tắc ứng xử cho nhân viên Giáo hội trên toàn quốc

11/04/2024
139


Hội đồng Giám mục Úc công bố quy tắc ứng xử cho nhân viên Giáo hội trên toàn quốc

Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đã công bố tài liệu dài 32 trang có tựa đề “Tính chính trực trong sứ mạng chung của chúng ta”: một bộ quy tắc ứng xử được áp dụng cho những người phục vụ trong các giáo phận Công giáo trên khắp nước Úc, đảm bảo an toàn và không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng của giáo sĩ.

 

Vatican News

Trong thông cáo báo chí được Hội đồng Giám mục Công giáo Úc công bố vào ngày 8/4/2024, các giám mục nói tài liệu là một phương tiện “thúc đẩy hơn nữa cam kết liên tục của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc đối với sự an toàn của trẻ em và những người dễ bị tổn thương”.

Tài liệu “Tính chính trực về đạo đức trong sứ mạng chung của chúng ta” đã được các Giám mục phê chuẩn tại cuộc họp toàn thể vào tháng 11/2023 và thay thế các quy tắc trước đó dành cho giáo sĩ và tu sĩ, và dành cho các nhân viên giáo dân của Giáo hội, và đưa những điều này vào một bản trình bày duy nhất, theo yêu cầu của Ủy ban Hoàng gia về Phản ứng của Thể chế đối với Lạm dụng Tình dục Trẻ em.

Tài liệu phản ánh các Tiêu chuẩn Bảo vệ của Công giáo Toàn quốc và nhằm mục đích “hỗ trợ việc đào tạo và khuyến khích các giáo sĩ và các nhà lãnh đạo mục vụ giáo dân phản ánh sự đúng đắn luân lý trong mọi khía cạnh của cuộc sống của họ”.

Trong thông cáo báo chí, các Giám mục Úc viết rằng “bất kỳ ai thực hiện công việc mục vụ theo yêu cầu hoặc dưới sự giám sát của một Giám mục giáo phận đều phải tuân thủ quy tắc ứng xử quốc gia. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, họ cũng có thể phải tuân theo các nghĩa vụ cụ thể theo luật định, hợp đồng hoặc các nghĩa vụ khác”.

Đức Cha Greg Bennet, chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Nghề nghiệp và Bảo vệ của Hội đồng Giám mục, nhấn mạnh điều này hơn nữa bằng cách khẳng định rằng Giáo hội không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng. Ngài nói: “Sự ngay chính trong sứ mạng chung của chúng ta là nguồn lực quan trọng để canh tân cam kết của chúng ta đối với sự an toàn của trẻ em và những người dễ bị tổn thương”. Ngài nói thêm rằng “các nguyên tắc của nó đã được phát triển để hướng dẫn, hình thành, củng cố và khẳng định những hành vi được mong đợi đối với tất cả những người tham gia vào các hoạt động mục vụ của Giáo hội”.

Thông cáo báo chí kết thúc bằng cách nêu bật một số lĩnh vực khác được đề cập trong Bộ Quy tắc, chẳng hạn như ranh giới về thể chất và tinh thần, phản hồi khiếu nại, các mối quan hệ tích cực, sử dụng mạng xã hội, lạm dụng tại nơi làm việc và đạo đức tài chính.

 

Nguồn:vaticannews.va